Els tres projectes de recerca que conformen aquest bloc que porta el nom de “El vol de Cenis” vam estar d’acord des del principi en el fet que crear un bloc era una idea molt interessant. Els membres de “Mitologia i transsexualitat” pensem que ajuda a crear un sentiment de grup i no existeix la separació que hi ha entre els altres Projectes de Recerca; estem units per una mateixa causa, perquè els tres treballs depenen els uns dels altres. Totes les raons metodològiques generals es poden llegir aquí.

A més de la creació conjunta de la pàgina web, el nostre grup ha utilitzat una sèrie de recursos que permeten ampliar el contingut del treball i fer-lo més verídic i original:

  • Hem fet una enquesta oberta a tothom, on preguntem sobre la mitologia i la sexualitat. Pensem que és un bon complement que permet adquirir informació, dades i opinions de persones de tot el món, ja que, a més de fer-ne difusió al nostre centre i a les xarxes socials, està redactada en català, castellà i anglès.
  • Hem fet una col·lecció d’obres on s’expressen molts tipus d’amor i identitat. És un procés creatiu que aporta contingut al treball d’una forma molt personal i artística.
  • Hem realitzat una sèrie d’entrevistes centrades en el tema que ens escau (la transsexualitat en la mitologia grecoromana) a persones (alumnes i professors) del nostre centre educatiu, l’Institut Premià de Mar. Té una funció semblant a l’enquesta, amb la diferència que aquí sabem qui dóna el seu punt de vista. A més, són donades per persones properes, amb la qual cosa es pot veure el sentiment general dels alumnes i professors que formen el conjunt divers de la nostra escola.
  • També hem analitzat notícies i reportatges d’actualitat sobre la transsexualitat per a demostrar els problemes i la visibilitat d’un col·lectiu maltractat com és aquest, tot relacionant-los amb els mites clàssics grecoromans resumits on apareix la transsexualitat.
  • Tots els continguts estan escrits en un índex comú o general, on es troben els tres projectes de recerca, a més d’un individual per cada grup. D’aquesta manera, els treballs estan col·locats d’una manera organitzada i on és visible l’esperit d’equip que hi ha entre grups.