El nostre treball està íntegrament realitzat en eines informàtiques: es troba en un domini web annexat als blocs de Clàssiques de l’Institut Premià de Mar, els quals van començar a ser creats a partir de l’any 2006 per la professora del mateix centre, Margalida Capellà Soler. S’anomena “El vol de Cenis”. El nom està relacionat amb un dels mites ovidians: la protagonista, que és transsexual, es converteix en ocell després de la seva mort.

Les raons que ens han portat a decidir elaborar-ho d’aquesta manera són les següents:

  • Penjant el nostre treball a la xarxa el que s’aconsegueix és deixar una petjada permanent; d’aquesta manera, tothom pot accedir-hi per a informar-se, i fins i tot ampliar el contingut per a altres treballs o donar la seva opinió.
  • El projecte de recerca —segons les normes establertes— ha de tenir, com a màxim, uns 50 fulls d’extensió. A més, ha de ser imprès dues vegades, per tant, resulta més ecològic i no es gasten els diners que normalment es destinen a pagar la tinta i el paper.
  • Tots els membres del grup, a la vegada podem accedir al treball en línia, i editar-lo sense problemes.
  • Una pàgina web està estructurada d’una forma més visual i còmoda i pensem que, a l’hora de presentar-ho, resulta més agradable i plaent a la vista als ulls dels espectadors.
  • Permet ampliar el contingut més enllà del treball.
  • En una web pots insertar altres mitjans audiovisuals d’Internet (per exemple, Thinglink, YouTube…), ampliant així el contingut.