Per realitzar el treball de recerca hem utilitzat un mètode diferent dels altres, hem creat un bloc amb tota la informació de la recerca. En aquest bloc treballem 3 grups, el nostre tema és el general,  ho engloba tot; parlem sobre la sexualitat a la mitologia. Els altres dos temes són més específic: la transexualitat a la mitologia i el narcissisme.

A més de les raons metodològiques generals, nosaltres hem decidit treballar amb aquest mètode perquè creiem que és més pràctic a la vegada que modern i educador ja que aprens com utilitzar el bloc que pel futur  és important  tenir una sèrie de coneixements sobre informàtica de cara al món laboral i, a la vegada, anem fent el nostre currículum digital a la xarxa.

A part de tot això, també considerem que un bloc per una part té una millor estètica, és a dir, que crida més l’atenció i per l’altra part és més fàcil de manejar per la majoria de persones ja que en aquests temps i en un futur s’utilitzarà molt l’internet i aquest és un bloc obert que es quedarà per molt temps.

Tota la informació que contindrà aquest bloc serà cercat per internet i amb els llibres de classe o els que ens deixa la mestra. I per poder completar millor la informació afegirem reportatges, vídeos, imatges, enquestes, etc. que tracten el tema generalment o més concretament depèn del que cerqueu ho podreu trobar a l’índex.