Robots amb scratch

UN dia vam compartir una activitat sobre robòtica amb els alumnes de 5è. Es tractava de crear un robot amb les peces de Lego des de l’aplicació scratch amb moviments, sons, sensors…