Onomatopeies

Les onomatopeies són paraules que imiten un so:

Aquí tens un parell d’activitats per a practicar.