Matemàtiques

Euros €: Cobra i torna el canvi correcte

                                                   

 

Operacions amb decimals

     

Divisions

divisions    divisons2  divisons3 

 Fraccions

 

Taules

taules

Escriure els nombres

                                

Càlcul al minut

 Números romans

CARA O CREU

 

 

poligons                           poligons1 poligons2