Daily Archives: 12 maig 2009

Red Pollard

Ja podeu sumar punts de nou en el vostre English Score.

Com ? Contestant les següents preguntes en anglès.

Quants punts tindré ? Pel sol fet de participar encara que no encerteu cap pregunta ja tindreu un punt. Un punt per resposta correcta, 5 punts per respondre bé totes les preguntes, i dos punts extra més per qui sigui la primera persona en respondre correctament totes les preguntes. Si només hi hagués una persona amb totes les respostes correctes aquesta aconseguiria 10 punts.

Aquí teniu les primeres preguntes:

When was Red Pollard born ?

When did Red Pollard and Seabiscuit win the famous Santa Anita Race ?

When did Red Pollard die ?

When did Red Pollard get married ?

These questions  will finish next Monday 18th. May

Embarbussaments!

Pablito clavó un clavito,

Tres tristes tigres, comen trigo en un trigal.                     Tres tristes tigres comen trigo en un trigal.

en la calva de un calvito.                                                      Un tigre, dos tigres, tres tigres.

Que clavito lavó Pablito en la calva de un calvito?