Author Archives: mtripian

Parlar de mates a l’aula.

Ha estat molt bé que la Caterina comencés dient que la Tana és una mestra i que com en el cas d’en Sebastià Capella la seva experiència diària li fa “tocar de peus a terra” i revisar les seves pròpies conviccions.

No hi havia, doncs, millor manera de finalitzar aquesta ronda de xerrades que amb una mestra que ens vingués a parlar de la importància que té la paraula també en el món dels nombres.

També és interessant veure, cap al final, com una realitat escolar tant diferent de la nostra escola com és l’escola Vila Olímpica, pot servir-nos de font d’inspiració a l’hora de fer l’ús de la paraula a les nostres classes de matemàtiques. I un cop més hem vist que potser no estem tant lluny de fer el que ens expliquen però que de tant en tant està bé que algú ens obri els ulls i ens recordi coses tant evidents com la importància de fer un bon ús de llenguatge per ajudar a construir coneixement matemàtic.

Només amb l’exemple del tauler d’escacs ja hem pogut veure que pensar ens ajuda a trobar la solució a un problema donat, però que segurament parlar-ne és el que ens dóna la clau. Així, en aquest context, el llenguatge és tant una eina per explicar els nostres coneixements o els nostres dubtes com per organitzar el nostre pensament regulant el nostre aprenentatge.
Aquest  paper tant important del llenguatge a les matemàtiques queda recollit també al nou currículum on s’especifica que una de les parts de la competència matemàtica és la capacitat de poder explicar a d’altres els aprenentatges matemàtics que anem assolint.

D’altra banda, el treball de llenguatge matemàtic és també un treball per ser competents a nivell lingüístic. Així, parlar de mates afiança tant el coneixement matemàtic com el lingüístic.

Finalment ens ha donat un seguit d’indicadors o recomanacions per assegurar-nos de estar fomentant la comunicació a les nostres classes de matemàtiques:

– Buscar activitats o preguntes obertes que donin lloc a respostes múltiples, a la reflexió i la discussió.

-Suggerir a l’alumnat petites investigacions de mes d’un dia si cal per fomentar l’esperit de dubte, recerca…

-Fomentar l’experimentació i la manipulació. Ella mateixa ens deia que utilitzant una llengua que no és la seva se sent més segura si s’ajuda de material reals, palpables.

-Utilitzar en la mesura del possible les eines TIC.

-Explicar i escriure sempre el procés de resolució dels problemes.

-Combinar el treball individual amb el treball en petit grup i gran grup.

– Assegurar que el mestre o la mestra tenen un paper regulador i de guia dintre del procés propi d’aprenentatge de cada alumne.

Un cop més ha estat curt però intens. Hem escoltat les paraules d’una mestra com nosaltres que ha treballat i ha escrit molt sobre la llengua i les mates i que ens ha servit com un bon comiat d’aquesta sèrie de xerrades.

Gràcies Tana. 63209-group3ww-l.jpg

Dema ens visita…..

tanaserra.jpg … Tana Serra

La tana Serra és mestra de l’escola vila Olímpica des de la seva creació. Ha publicat diversos articles sobre la temàtica de la que ens parlarà que és la relació que hi ha entre l’aprenentatge de les matemàtiques i l’ús de la llengua a l’aula de matemàtiques.

El projecte integrat de llengües que es du a terme a la seva escola fe que hagi pogut treballar de primera ma aquesta relació entre les matemàtiques i la llengua