mitjà

logomatespq.jpg

M. Antònia Canals “El material manipulable”

La xerrada de la MAC ens va fer veure que les matemàtiques es poden presesntar de forma senzilla i quotidiana.

Ens va agradar especialment el treball de la línia i l’espai amb cintes de gimnastes i la capseta màgica per millorar el càlcul mental i l’operativa.

Al cicle mitjà creiem que el que hem d’aconseguir és que puguin fer servir les matemàtiques quotidianament sense pensar, gairebé, que les estan utilitzant. Amb aquesta finalitat posarem especial atenció en la competència matemàtica que pretén que l’alumne apliqui de forma natural els coneixements matemàtics a la vida real.

També hem arribat a la conclusió, que ens caldria més formació bàsica de les matemàtiques. Però no tant de la didàctica sinó de la nostra competència matemàtica; un major coneixement ens permetria ensenyar millor.

Finalment, creiem que el treball amb material s’ha d’entrenar, no es pot fer de bones a primeres. Hi ha d’haver un procés d’adaptació a aquest tipus de treball i hauria de ser amb grups petits per facilitar-ne l’aprofitament.

Hem pensat dues propostes per l’any vinent:

  • Crear un racó de material matemàtic de cicle.

  • Promoure el treball d’aprenentatge entre iguals, entre els diferents agrupaments del cicle; similar al treball que es fa amb el conte.

Lluís segarra “Estratègies de càlcul pel segle XXI”