infantil

logomatespq.jpg

“El material manipulable”

La xerrada de la Maria Antònia Canals ens ha fet pensar, que la intervenció del mestre ha de ser per fer pensar i perquè adquireixin el concepte matemàtic que estem treballant (suma)

La matemàtica no és abstracte és concreta i de vida diària i quotidiana. Això ho hem de transmetre als nens

A més de recordar materials que ja coneixíem com els reglets, els miralls, n’hem conegut altres nous i algun que ens ha sorprés molt com la caixa de sumar.

Al nostre cicle ja podem posar en pràctica alguna de les coses que ens ha suggerit la M. Canals, com intentar no donar tu les solucions, no anticipar-nos, que els alumnes ho descobreixin, ho comprovin, recollir més i estar més alerta a les situacions.

Intentar ajudar als nens a aprendre de l’error, intenta fer-ho millor….

En definitiva recordar sempre que la matemàtica és una eina per la vida i per fer pensar

Estem motivades, sacsejades, remogudes…

Observant les propostes de treball amb ,materials per infantil ens adonem que el que més surt és tot el que es relaciona amb numeració.

Proposem treballar el nombre a partir de la nova concepció matemàtica.

El proper curs volem treballar més la numeració sobretot l’estimació de la quantitat.

 

“Estratègies de càlcul pel segle XXI”

El que ens ha cridat més l’atenció a les mestres d’infantil de la xerrada d’en Lluís Segarra han estat temes com l’estimació, la pràctica de l’hemisferi dret i el fet que hi ha més conexió entre hemisferis en les dones. També ens ha semblat molt interessant la reflexió sobre el fet que som dels països d’Europa que tenim un resultat acadèmic més baix i co això va lligat a que el currículum no té res a veure amb les proves que se’ls hi passen als alumnes.

Durant le xerrada hem recordat pràctiques que ja coneixíem com la del cuc, algunes propostes del llibre de la Carme Barba, la descomposició del nombre i el mètode Sichida (tècnica japonesa que treballa amb l’hemisferi dret, algunes escoles de Mèxic l’utilitzen). Algunes d’aquestes ja les podríem posar en pràctica com l’estimació numérica o no fer el procès enrera i comprovar l’estimació d’una altra manera: fent preguntes diferents, construir material que ens faciliti interioritzar quantitats ( per exemple el cuc del 5), els bits…

Com a plantejament global o de fons de la conferència, ens quedem amb que hem de treballar més intuitivament i més amb l’hemisferi dret, i creiem que ara al nostre cicle no estewm treballant en aquesta línia.

Activitats per ajudar a desenvolupar o entrenar les estratègies que volem potenciar al cicle:

 • En situacions on hi ha poca quantitat fer estimacions. Per exemple:

 • quants van a casa a dinar

 • quants nens hi ha a la taula

 • dóna 1 llapis a cada nen de la taula

 • quants nens hi ha a casa

 • quants nens hi ha a cada vagó

 • quants nens ja han fet 4, 5 o 6 anys

 • en situacions de joc: a la cuina, al menjador, al metge …

 • bits de quantitat

 • tenir un full de paper a la porta de la classe i anar anotant totes les situacions en que se’ns acudeixen estratègies.

   

-Resolució de problemes:

 • ve un alumne a demanar-te galetes… i li dius: Quantes en vols? Diu 3. Tu li dones 3 i li preguntes: T’ho he donat bé?

 • Quants alumnes estan pintant a la taula de la terrassa?

 • Al repartir joguines, preguntar: Quantes safates d’animals hi ha?

 • pastís d’aniversari. Quanes espelmes hi ha?

 • rodes del pati. Quantes n’has apilat?

 

 

“Parlar de matemàtiques a la classe”

La Tana Serra ens proposa aquestes preguntes per reflexionar:

Vivències i expectatives

Recordes alguna conversa interessant sobre matemàtiques quan estudiaves? La podries descriure a grans trets.

El pas de l’aritmètica a l’algebra

les fraccions i el sistema del pastís

l’àrea del polígons, la Mª José diu que quan ho havia de resoldre ho veia molt clar. Li donava molta satisfacció perquè era natural com la vida mateixa.

Quan corregiem els deures de casa a classe i veia que hi havia diferents maneres de resoldre un problema. M’agradava molt.

Quan vaig començar a entendre i veure que les mates estan presents a tot arreu va ser un xoc. A la Uni i amb 25 anys.

 

Quins són els aspectes de la conversa de mates de la teva classe com a mestra, que t’aporten més satisfacció?

Quan ells arriben a un concepte , conclusió o explicació amb raonaments propis.

Quan discuteixen entre ells perque tenen opinions o criteris diferents

No hi ha moltes situacions en què es doni aquestes converses matemàtiques o que hi puguem intervenir. Moltes vegades estem amb gran grup i poques en petit grup.

 

 

En quins aspectes la conversa de matemàtiques a la classe afavoreix l’aprenentatge de les matemàtiques i de les llengües?

Les llengües a nivell de comprensió, d’expressió, d’estructurar la frase i seguir una seqüència,… de respesctar el torn de paraula,d’escoltar els altres..

amb una conversa o representació gràfica els alumnes es fan més seu i arriben per ells mateixos al concepte.

 

 

Què t’agradaria millorar de la conversa de matemàtiques a les teves classes?

Fer-ho en petit grup. Dedicar-hi més temps.

Ens costa molt fer preguntes obertes. Ho tenim molt clar, però a la pràctica ens costa. Noaltres hem après d’una altra manera i ens costa.

Si els escoltem a ells després surten més preguntes obertes.

 

 

Altres reflexions

En els tallers en tot moment es treballa la comunicació i representació matemàtica. A partir del 3r grup de taller es nota més evolució. (Fem 6 grups de tallers durant el curs)

Els alumnes expliquen el què han fet, parlen matemàticament sense que tu els hi diguis. Vivencien més el què han fet als tallers i ho entenen. Després com que ho interioritzen van adquirint els conceptes i ho poden verbalitzar.

Les matemàtiques ja formen part d’ells i traslladen el què hem fet als tallers a la seva vida quotidiana.

Per ex: mira el barrot de la barana de la terrasssa és una línia recta.

Ex: indica la senyal d’emergència de baixada de les escales i diu: mira aquest baixa.

O quan entren al gimnàs diuen mira el país dels quadrats i els triangles. Hem fet això…..

Pel curs vinent hem pensat:

 • Intentar plantejar converses matamàtiqes en petit grup.
 • Activar l’hemisferi dret.