Presentació

El material Amaró: Material i recursos per a adolescents i joves (12-18 anys) que presentem en aquest bloc és l’edició online i accessible del material editat en paper.  Aquest material  omple un buit en les propostes pedagògiques disponibles actualment per treballar amb joves el coneixement del poble gitano en el marc de la promoció de relacions positives entre cultures i de la convivència, i com a part de la pròpia història catalana.

Al bloc podeu trobar tres recursos en concret; arxius pdf, llibre en flash i activitats JCLIC.

El recurs dels arxius en PDF està constituït pels apartats de la maleta per separat, podeu accedir fàcilment navegant al menú de l’esquerre i en cada un dels blocs abans de descarregar l’arxiu podeu consultar quins són els continguts que es treballen.

Les activitats JCLIC són una adaptació de les activitats del primer bloc per començar a treballar amb nens i nenes d’edats compresos entre 8-12 anys.

I el llibre en flash és un recurs online que es pot utilizar per consultar globalment la maleta pedagògica abans d’escollir quins apartats es vol treballar amb el grup corresponent.

A continuació us oferim una breu presentació del material que també podreu consultar més àmpliament a la guia pedagògica que trobareu al menú de l’esquerre.

Objectius

Els objectius d’aprenentatge per als adolescents són:

 • Adquirir coneixements sobre la història, la cultura i la situació actual del poble gitano.
 • Analitzar i reconèixer l’origen i les conseqüències dels prejudicis i els estereotips sobre la població gitana.
 • Reconèixer la necessitat de tenir en compte les veus de les persones gitanes en els discursos que s’articulen sobre elles.
 • Fomentar la reflexió crítica, la curiositat i l’interès per la veu de totes les persones i especialment la dels col·lectius minoritaris.
 • Desenvolupar una postura personal positiva envers les persones del poble gitano.

Contextos d’aplicació

El material està pensat bàsicament per a grups d’adolescents i joves, tant del sistema educatiu formal, com instituts d’educació secundària, com d’altres àmbits (educació en el lleure, agrupaments i esplais, biblioteques, entitats diverses, casals, etc.).

Ús del material

Aquest material es presenta com un suport pedagògic per al personal docent o educador que treballa amb els grups de nois i noies a qui es destinen les activitats.

Estructura de la Maleta Pedagògica Amaró

Els continguts s’han estructurat en set blocs d’activitats, una borsa de personatges i una borsa de recursos.

Blocs d’activitats:

 1. El poble gitano: una unitat global
 2. En el camí, la identitat es multiplica
 3. La meva família, una gran família
 4. Les dones gitanes: motor del canvi
 5. Treballar per viure
 6. Apleguem-nos i avancem
 7. Racisme i poble gitano

Altres recursos:

 1. Borsa de Personatges
 2. Borsa de Recursos
 3. Còmic

Guia Pedagògica