Arxius PDF

Introducció

En el següent document de pdf trobaràs la informació bàsica per poder desenvolupar les diferents activitats i fer ús dels materials Amaró.

Així doncs, pots trobar informació detallada sobre el plantejament general i els objectius d’aquest material, els contextos en què es poden aplicar les activitats, com utilitzar-los, com s’estructura el material i informació detallada sobre la simbologia de les diferents activitats.

Cada activitat es presenta a través d’una fitxa, que aporta la següent informació:

  • Objectius: Objectius que es treballen amb l’activitat.
  • Recomanda per a: Espais o àmbits on es pot aplicar l’activitat; així com assignatures amb les que estan més relacionades; i si és apropiada per a espais de tipus més lúdic o de lleure.
  • Edat: Edats (12-14, 14-16, 16-18) per a les quals es considera adient.
  • Durada: Temps aproximat necessari per dur a terme l’activitat.
  • Dinàmica: Descripció del funcionament de l’activitat. També s’inclou en alguns casos orientacions per a l’educador o educadora per tal de guiar el desenvolupament de l’activitat.
  • Recursos: Recursos per dur a terme l’activitat.
  • Orientacions: Orientacions a tenir en compte i que faciliten el tractament adequat del contingut.
  • Alternatives i suggeriments: Possibilitats o idees per canviar l’activitat o ampliar-la.
  • Informació: Fonts d’informació dels materials i d’altres recursos per obtenir més informació.

Hi ha un total de 7 blocs temàtics, en cadascun dels blocs es proposen diferents tipus d’activitats. A cada bloc trobaràs informació sobre el tipus d’activitat que es proposa, i un document pdf adjunt amb la fitxa i la documentació necessària per desenvolupar-les.

Document pdf: amaro_0-introduccio1