Preinscripcio 2023-2024

QUAN S’HA DE FER?

Presentació sol·licituds del 8 al 19 de maig

COM REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?
S’ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, la/les Llar/s d’infants on es vol prescriure.

✅ Telemàticament: del 8 al 19 de maig es podrà fer la preinscripció de manera telemàtica.

Com funcionarà? Es podran trametre les sol·licituds i la documentació acreditativa al correu electrònic de la llar d’infants triada en primera opció (Llar infants Sant Pere i Sant Pau e3010955@xtec.cat ). La documentació podrà ser tramesa escanejada. La llar d’infants respondrà el correu confirmant la recepció de la sol·licitud perquè en tingueu constància.

✅ Presencialment a la llar d’Infants : 12-18 de maig però sempre amb cita prèvia trucant a la llar d’infants a partir del dia 8 de maig en horari de 9 a 12. Caldrà dur la sol·licitud juntament amb tota la documentació acreditativa.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD?
El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

▪Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

▪DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

▪Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem (Carnet Monoparental, família nombrosa, acreditació discapacitat…)

En breu trobareu el link per descarregar el formulari de sol.licitud

Per més informació contacteu:

977203550 o e3010955@xtec.cat