CRITERIS COBRAMENTS, ABONAMENTS DELS SERVEIS I BAIXES DEL CENTRE

El servei escolar és d’11 mesos que va de setembre a juliol.

Els pagaments de les quotes:

– Es pagaran per domiciliació bancària dins els primers dies de cada mes.

– La quota d’escolarització es pagarà per avançat i les del servei de menjador i acollida a mes vençut.

– El còmput general de la quota d’escolarització i dels serveis de menjador i d’acollida està dividit per mesos i per tant tots els mesos tenen el mateix cost independentment del nombre de dies lectius.

– El mes de setembre i el de juliol és l’únic que, en cas de no venir tot el mes, es permet cobrar els serveis complementaris com a esporàdics.

-Tanmateix l’import de la quota d’escolarització, resultant segons la renda familiar anual i bonificacions aplicades en el moment de la matriculació, serà la que s’aplicarà durant tot el curs escolar.

Durant els períodes de baixa temporal justificada (malalties dels infants):

– La família haurà d’abonar igualment la quota d’escolarització.

– Pel que fa al servei de menjador, se’ls descomptaran 2,15€ diaris per no assistència justificada al dinar si no es fa ús del servei durant cinc o més dies lectius consecutius. Caldrà justificar documentalment la no assistència per a l’aplicació d’aquest abonament i comunicar-ho a la direcció de l’escola des del primer dia.

-Dos mesos sense assistència justificada pot implicar la pèrdua de plaça.

En cas que hagueu de donar de baixa definitiva del centre al vostre fill/a:

– La família ho haureu de comunicar a la direcció del centre 15 dies abans que es vulgui fer efectiva la baixa i per escrit tot indicant el motiu (la direcció us facilitarà l’imprès). Els serveis de menjador i acollida s’hauran d’abonar en efectiu abans d’acabar el mes en que el nen/a es dona de baixa a l’escola.

– La baixa no es farà efectiva fins que estigui formalitzat i signat el full de renúncia de plaça que us facilitarà la direcció del centre.

– En cap cas es retornarà l’import de la mensualitat en curs independentment del dia efectiu de baixa.

En el cas de que l’entitat bancària efectuï un retornament dels rebuts:

– El centre es posarà en contacte amb la família per notificar-li i trobar una possible solució.

– En cas de que la família segueixi sense fer efectiu el pagament, el centre ho notificarà de forma escrita (carta certificada) a les famílies.

– Dos mesos sense pagament pot implicar la pèrdua de plaça.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *