Horari escolar

Horari bàsic de 9 a 12h i de 15 a 17h

Horari amb servei de menjador de 9 a 17h

Servei d’acollida de 8h a 9h Els infants poden esmorzar a l’escola de 8h a 8h30

-Entrada i Sortida Porta Rambla: Conills,Tortugues i Ratolins
-Entrada i Sortida Bloc Sant Lluc:Girafes i Elefants
–>Entrada
9h a 9h30 Ratolins, Conills i Tortugues 
9h a 9.15h  Girafes
9.15h a 9.30h Elefants
–>Sortida (Pels infants que fan horari de matí o pels que se’n van a dinar a casa i tornen a la tarda):
12h a 12,30h Tortugues, Conills i Ratolins
12h a 12,15h Girafes
12,15h a 12,30h Elefants
–>12-15h Menjador i dormitori Els infants van a dormir cap a les 13h. Cap nen podrà entrar i sortir durant aquesta estona ja que s’ha de respectar el descans de la resta de nens/es.
–> Entrada i Sortida (Coincideix la sortida dels nens/es que marxen a les 15h amb l’entrada dels que fan horari de matí i tarda):

 15h a 15h15 Girafes
 15.15h a 15h30 Elefants
 15h a 15h30 Tortugues, Conills i Ratolins
 –>Sortida:
16h30 a 17h Tortugues, Conills i Ratolins
16h25 a 16.40h Girafes
16h40 a 17h Elefants
*Preguem màxima puntualitat a les entrades i sortides.
 Per seguretat, cal que deixeu SEMPRE tancades totes les portes de l’escola.

      CALENDARI CURS 2020-2021

Cliqueu aquí CALENDARI CURS 2020-2021 (6)