MEDICAMENTS

L’equip de la Llar d’Infants és personal educatiu, no sanitari ni mèdic. Per tant, no administrarà cap medicament.

En tot cas, el centre ofereix a les famílies que ho necessitin, la possibilitat d’entrar al centre a donar la medicació als seus fills en un horari consensuat amb l’educadora.

Si la dieta demanada pels pares ha de durar més de tres dies (astringent, laxant o alguna altra específica), cal portar un paper justificatiu del metge.