Quotes curs 2022-2023

SERVEIS D’ESCOLARITZACIÓ ORDINÀRIA, ESCOLA D’ESTIU I PROGRAMA “ANEM A LA LLAR D’INFANTS”

SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I ACOLLIDA EN MODALITAT FIXE MENSUAL SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I ACOLLIDA EN MODALITAT FIXE MENSUAL

Els trams progressius de renda de la unitat familiar, per calcular els preus públics dels serveis complementaris de menjador i acollida, en modalitat fixa, es calcularan a partir d’aquesta taula:

Més informació a :

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220628&anyp=2022&num=05507&v=i