Període d’acollida

Entenem per acollida el període de temps que l’infant necessita per integrar-se plenament en el que serà un nou medi: llar. Haurà de passar unes hores (a vegades moltes) i relacionar-se amb els nous adults i companys que l’envolten. S’haurà d’adaptar a un nou horari i medi físic estrany.

No són només ells els qui s’han d’adaptar a la nova situació, però, són ells els qui ho viuen més intensament, ja que al nen/a li costa entendre que els pares el deixin en un lloc desconegut amb d’altres persones.

Normalment es situa a començament de curs tot i que és una situació individual i de durada variable.

Tant les famílies com les educadores hem de fer el possible perquè aquesta adaptació sigui curta, agradable i satisfactòria. Hem de treballar d’una manera activa i conjunta, mantenint un diàleg i tenint clara la importància que això té per a un bon desenvolupament afectiu de l’infant.

Per poder ajudar al vostre fill/a cal tenir en compte una sèrie de coses i actuar en conseqüència:

  • És important que el nen/a visiti l’escola abans de començar el curs.
  • És imprescindible que faci un horari més curt durant uns dies o setmanes.
  • Procurar que assisteixi amb regularitat.
  • Acompanyar-lo a la classe sense presses fent un comiat breu i, mai, marxar d’amagat.
  • Poden portar de casa un objecte o joguina que li agradi molt.
  • Anar acomodant els ritmes de son, els hàbits d’alimentació i les petites rutines de cada dia a les que seguiran a l’escola.