Consell escolar

El Consell Escolar de la Llar d’Infants ha d’esdevenir el motor d’impuls de participació i col·laboració, és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres d’educació infantil de primer cicle

Els representants del Consell Escolar es renoven aquest curs 2023-24  dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics.

El Consell Escolar del curs 2023/24 està format per:

Guillermo Garcia Representant Ajuntament
Anna Puig Representant educadores
Ester Garcia Representant educadores
Montserrat Prats Pont Representant sector pares d’alumnes
Sebas González Batalla Representant sector pares d’alumnes
Aroa Villares Directora de la Llar El Ninot