Consell escolar

 

El Consell Escolar de la Llar d’Infants ha d’esdevenir el motor d’impuls de participació i col·laboració, és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres d’educació infantil de primer cicle

 

Els representants del Consell Escolar es renovaran cada 2 anys efectuant-se dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics.

El Consell Escolar del curs 2018/19 està format per:

Montse Garcia Biosca Representant Ajuntament
Anna Borràs Avila Representant educadors
Ester Garcia tortajada Representant educadors
MªJose Diaz Cabrerizo Representant sector pares d’alumnes
Pilar Arnal Aznarez Representant sector pares d’alumnes
Nuria Rodríguez Representant sector PAS
Maria Dolors Anna Chiveli Bada Directora de la Llar El Ninot