La foscor

Considerem essencial el fet de treballar “la foscor”, dintre de les emocions per la consciencia i l’educació, la regulació o la gestió emocional de nosaltres mateixos, ja que és el que ens fa créixer i madurar com a persones. Ens obre les portes a realitzar intervencions i aportacions als nens i nenes, ajudant-los així, a desenvolupar la seva pròpia educació emocional.

Volen treballar les emocions dels infants i més concretament com relacionen la foscor amb els sentiments, si mostren interès per lo desconegut, com afronten aquestes situacions, com relacionen aquestes vivències amb les situacions quotidianes…
D’altra banda, creiem que també els pot servir d’ajuda, ja que a través d’aquestes activitats es comença amb la introducció de les “pors”, es creen situacions de intriga que afavoriran el fet de compartir, les pors o d’altres estats emocionals que els hi siguin provocats, amb els companys.

Objectius
– Gaudir de l’experiència i dels descobriments realitzats.
– Despertar en l’infant la curiositat pel món visual i l’esperit creatiu a través de les experiències sensorials.
– Experimentar estímuls sensorials a partir de la manipulació dels diferents materials
– Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
– Observar i conèixer les característiques, les possibilitats i límits dels nostres cos dins d’un ambient de llum i foscor.

L’objectiu durant els primers anys d’un infant és que gaudeixi fent aquestes activitats, per a ell és un joc, un fet lúdic i això ha de servir perquè els infants tinguin la llibertat d’expressar-se sense cap cànon establert, sense normes.

La repercussió experimentada en els infants és tan positiva que cada curs ens informem i realitzem recerca de nou material, activitats més elaborades i més espai i temps per a dur-les a terme.
Els infants gaudeixen de totes les activitats i aprenen a conviure amb noves emocions i sensacions tot adonant-se de les seves possibilitats i límits. Fomentem l’experimentació sensorial a través del material, la música i la diversitat d’opcions que se’ls hi ofereixen.