MATRICULACIÓ CURS 2021-22

 

Llistat admesos   llim el ninot

Recordeu l’oferta de la llar que és de 26 places de P1 i 45 de P2.

MATRICULACIÓ DEL 16 AL 22 DE JUNY

Totes les famílies que han estat admeses ja poden demanar cita per fer la matricula del curs 2021-22 al telefon 977550230 o al correu e3007713@xtec.cat .

També podeu enviar la documentació per email a aquest correu.e3007713@xtec.cat .

IMPORTANT

Documentació per fer la matrícula:

MATRÍCULA

 

Per tal de formalitzar la matrícula, heu d’entregar a l’escola:

  • Fulls d’autoritzacions proporcionats per la llar.( es facilitaran al centre)
  • Original i fotocòpia i original del DNI, NIE o passaport del pare i mare o tutor i tutora si no els heu aportat a la preinscripció.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant o certificat equivalent.
  • Original i fotocòpia Targeta Sanitària de l’infant.
  • Fotocòpia de les dades bancàries (primera pàgina del full de la llibreta o document equivalent on figuri el número de compte i titular).
  • En cas que els ingressos anuals del nucli familiar siguin inferiors a 24.000€ cal aportar: la declaració de la renda de l’exercici 2020 ( presentada al 2021) o les 6 últimes nòmines + vida laboral o informe de Serveis Socials detallant ingressos familiars anuals.
  • En cas de separació, divorci, etc. cal portar fotocopiada la documentació acreditativa (resolució judicial vigent).
  • 2 fotografies de carnet actuals.

*Tota aquesta documentació és obligatòria, en cas que falti algun document no es podrà donar per vàlida la matrícula.

Recordeu que qualsevol reclamació l’heu de fer a una oficina de l’OMAC

El període de preinscripció és farà el del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.

 

 

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *