RESERVA DE PLACES A LES EOI

El Pla d’impuls de les terceres llengües contempla per al curs 2012-13, entre altres act

 

uacions, la reserva de places a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI).

 • Què es una reserva de places?: La reserva de places permet la incorporació als cursos oficials de determinats idiomes i nivells impartits a les EOI.
 • A qui va adreçat el programa de reserva de places?: La reserva de places està adreçada al professorat/personal tècnic/inspectors i inspectores en actiu dependent del Departament d’Ensenyament que no és alumnat oficial d’EOI en l’idioma que sol·licita i que no ha gaudit d’una reserva de plaça en els tres darrers cursos escolars de qualsevol idioma.
 • Requisits de participació:
  • Estar en actiu en el moment de fer la sol·licitud.
  • No ser alumne/a oficial d’EOI durant el curs 2011-12 en l’idioma que sol·licita.
  • No haver gaudit d’una reserva de plaça en els cursos 2009-10, 2010-11 i 2011-12.
  • Solament es pot demanar un idioma; si hi ha més d’una petició per persona, s’atendrà únicament la primera sol·licitud realitzada.
 • Gratuïtat: La matrícula del curs 2012-13 es gratuïta per al professorat que accedeix a l’EOI a través d’una reserva de plaça.

 

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in BEQUES I AJUTS, CURSOS I CONFERÈNCIES, LLENGÜES ESTRANGERES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *