LECTURA I COMPRENSIÓ A L’EDU365.CAT PER A PRIMÀRIA I ESO

Aquest projecte té com a objectiu primordial l’adquisició i consolidació d’estratègies i hàbits de comprensió oral i lectora. Per arribar a aquesta fita, proposem la creació de paquets d’activitats al voltant de textos de tipologia diversa i de nivell de dificultat creixent. Aquestes activitats busquen sobretot que l’usuari/a demostri que ha entès la informació essencial continguda en el missatge. Per això, hem detectat i provarem de resoldre de manera molt pràctica alguns problemes habituals que dificulten que l’usuari processi correctament la informació: lectura superficial i poc atenta, manca d’interès en el tema de text, desinformació del context a què es refereix el missatge, pobresa de lèxic, dificultat per oferir expressions sinonímiques…

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, IMPULS A LA LECTURA I BLOCS SOBRE LA LECTURA, LLENGUA CATALANA, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *