NOU FORMAT AGORA PER EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

agora2Ara Àgora disposa d’un format de curs nou que està especialment orientat a l’alumnat dels centres d’educació infantil i primària: el “Senzill per temes”!agora-2
Es tracta d’un format no estàndard del Moodle, ideat pel Govern d’Andorra i desenvolupat per UPCnet, amb l’objectiu d’apropar l’entorn virtual d’aprenentatge EDUC& als alumnes més petits. Aquest format afecta a la visualització del curs de l’alumnat de forma que tots els recursos i activitats es mostren només amb una icona, una mica més gran de l’habitual que, fins i tot, es pot personalitzar. moofleCom a mostra perquè pugueu veure’l en acció, hem preparat aquest curs Moodle amb algunes activitats relacionades amb la Llegenda de Sant Jordi. Trobareu més informació sobre com utilitzar aquest format de curs a la pregunta freqüent Com funciona el format de curs “Senzill per temes”?.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, CIÈNCIES NATURALS (EXPERIMENTALS), CIÈNCIES SOCIALS, LLENGUA CATALANA, LLENGÜES ESTRANGERES, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *