ACTIVITATS, RECURSOS I SEQÜENCIES DIDÀCTIQUES EN TOTES LES ÀREES

indiceL’ARC (Aplicació de Recobriment Curricular) s’ha posat en marxa, encara a nivell de proves però amb una operativitat total. La seva adreça definitiva serà: http://arc-educacio.cat. Es tracta d’un recull de propostes d’activitats, recursos i seqüències didàctiques, que enllacen directament amb el currículum de les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia i que cobreixen totes les etapes educatives, des de l’educació infantil al batxillerat. Les necessitats derivades del Projecte eduCAT1x1 fan que les propostes didàctiques s’hagin concentrat en primer i segon curs d’ESO, si bé la intenció és donar un servei homogeni a totes les etapes i àrees.indice1 L’ARC ha sorgit com iniciativa dels CESIRE (Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa) per tal de donar suport a mestres i professorat en la seva tasca docent. [+ informació]

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA, CIÈNCIES NATURALS (EXPERIMENTALS), CIÈNCIES SOCIALS, LLENGUA CATALANA, LLENGÜES ESTRANGERES, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *