BACHIBAC: DOBLE TITULACIÓ DE BATXILLERAT

imagesA primers de novembre va sortir publicada al BOE la resolució per a acollir-se a la doble titulació Batxillerat – Baccalauréat, per als centres que imparteixen francès.

La resolució està publicada a:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/04/pdfs/BOE-A-2010-16934.pdf

batxillerat

a) ÉS UNA INIACIATIVA ESTATAL: Implica iniciar un projecte  estatal conjunt   (República de França i Regne d’Espanya).

b) LA PROMOCIÓ AUTONÒMICA ES FA DES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Respon a la iniciativa conjunta i coordinada de les diverses unitats implicades, i comporta la col·laboració de tots els responsables implicats:

– Servei de Llengües (en el marc del Pla d’impuls a la Llengua francesa i de continuïtat dels PELE en francès).

– Servei d’Ordenació Curricular (en el marc del desplegament curricular autonòmic de la LOE/LEC/Curriculums i de l’Autonomia de centres).

– Servei Territorial al Baix Llobregat  (en el marc de les accions de suport a l’autonomia de centre, les iniciatives priortitzades en els territoris, etc).

– Inspecció d’educació, segons s’estableixi en cada cas (en el marc de l’assessorament als centres i del control horari curricular, si escau).

c)  POT REBRE EL SUPORT DE LES XARXES DE COORDINACIÓ TERRITORIALS: Quan calgui, rebrà l’assessorament sobre els recursos existents en el sistema educatiu per a la formació, la mobilitat o el finançament específic de les accions que s’apliquin en cada centre (PELE, Ajut a l’aprenentatge actiu, Pràctiques en empresa/institucions, mobilitat MAC & accions Comenius…)

d) S’APLICA  ALS CENTRES VOLUNTARIS QUE PREFERENTMENT TINGUIN TREBALL FET: Tenen prioritat en cada ST els centres amb PELE, Comenius (especialment si tenen mobilitat MAC) i els que incorporen la llengua francesa com a primera llengua estrangera.

e) PODEN INTEGRAR ACCIONS DE FINANÇAMENT COMPLEMENTARI: Els centres participants poden utilitzar les diferents convocatòries per donar perfil a les seves acciona curriculars (estades a l’estranger, projectes internacionals, intercanvis d’alumnat, projectes de recerca en llengua francesa en empreses o entitats, etc).

f) S’HA DE COMPLIR, EN TOT CAS, LA NORMATIVA DE REFERÈNCIA: Cal que es faci una mitjana de 30% del currículum en llengua francesa (llengua i literatura; història; i una altre matèria o activitat equivalent, segons es demani i aprovi adequadament). Per a veure les diferents possibilitats, properament es farà una reunió informativa amb els centres interessats.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, LLENGÜES ESTRANGERES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *