IX JORNADES DE LLENGÜES ESTRANGERES A GIRONA: DEL 25 AL 27 DE NOVEMBRE DE 2010

Girona, del 25 al 27 de novembre de 2010
titol
Fa quinze anys vam iniciar una aventura, en aquell moment, singular: organitzar unes jornades pedagògiques de llengües estrangeres. Unes jornades on la teoria i la pràctica confluïssin per fer camí plegades; unes jornades on el professorat especialista de les diferents llengües estrangeres que s’ensenyaven en els centres educatius no universitaris poguessin compartir llurs experiències; unes jornades on institucions, entitats i editorials dedicades a l’àmbit de les llengües trobessin un espai idoni on poder mostrar la seva oferta.

Poc a poc les jornades han anat creixent i ho han fet en diferents sentits. Hem vist com a l’anglès i el francès – les dues llengües estrangeres amb les que vam començar- s’hi afegien l’alemany i l’italià, més endavant el rus, i més recent en el temps, l’àrab. La franja d’edat de l’alumnat que aprèn llengua estrangera s’ha obert per baix, arribant a les aules de parvulari. Els darrers anys, les Jornades no s’adrecen només als especialistes, el professorat de matèries no lingüístiques també hi troba el seu espai a través del CLIL – els d’anglès – o l’EMILE – els de francès. Les TIC han esdevingut una eina imprescindible a les nostres aules de llengües. Etc.

Aquests canvis, modificacions, adaptacions dels enfocaments didàctics, … ens han de servir per a millorar la nostra gestió de l’aula i, sobretot, ens han d’ajudar a aconseguir que el nostre alumnat obtingui més bons resultats, que sigui capaç d’emprar les llengües com a veritables instruments de comunicació, que pugui estudiar, crear, innovar, viatjar, i més endavant, treballar en diferents llengües, en definitiva que la llengua no sigui un obstacle o una barrera ans bé una eina d’apropament a l’altre.

La postal de Girona que ens ha fet Laura Portas per aquesta 9a edició de les Jornades pedagògiques de llengües estrangeres de les comarques de Girona ens situa en un lloc concret, la ciutat de Girona. Girona, ciutat educadora.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, LLENGÜES ESTRANGERES, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *