ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES

0003

Competència científica i lectora a secundària.

L’ÚS DELS TEXTOS A LES CLASSES DE CIÈNICES

Rosa Sensat acaba de publicar aquest nou Dossier, fruit del treball del col·lectiu LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències) i l’UAB.

Són vint-i-cinc propstes al voltant de la competència lectora, preparades per a portar-le a la pràctica a l’aula.

Anàlisi de documents científics, habilitats lectores implicades en la seva comprensió; recerca i organització de la informació científica provinent de diferents fonts; formulació de preguntes, aplicació del coneixement científic i anàlisi crítica. Tot, amb propostes de treball i material per als alumnes. A cada proposta, objectius, descripció de l’activitat i reflexions sobrel’aplicació;  taules, esquemes i documents a partir dels quals s’organitza la proposta.

“La capacitat d’utilitzar el coneixement científic per identificar preguntes i obtenir conclusions a partir de proves, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix” (defició de competència científica, OCDE-PISA 2000)

“La comprensió, la utilització i la reflexió a partir de textos escrits amb la finalitat d’assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial personal, i participar en la societat. “(OCDE-PISA, 2000).

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA, CIÈNCIES NATURALS (EXPERIMENTALS), RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *