CIÈNCIA DIVERTIDA

educacion_2És una empresa líder en activitats d’Educació i Entreteniment Infantil. Compta amb una metodologia exclusiva que afavoreix la motivació, l’autoestima i la integració dels nens i nenes, i els ajuda a entendre millor les matèries de ciències. Tanmateix els prepara per afrontar el seu futur professional: http://www.funscience.net/catalunya brb33 Tots els serveis poden ser prestats en diferents idiomes CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS, FRANCÈS,ALEMANY… Això suposa, tenint en compte que totes les activitats són participatives i experimentals, que els participants gaudiran d’una autèntica classe pràctica en llengua estrangera. Els nens i nenes   aprenen sense adonar-se mentrestant involucren els seus sentits en les activitats : es mouen, es mullen, proven sabors, fan experiments de tacte, olfacte, jocs d?efectes òptics? …brb31

Activitats d?Educació :

Tallers en l’Aula

Activitats extraescolars

Colònies , casals i Campaments

Serveis d?Entreteniment i Diversió

Espectacles Formatius

Esdeveniments culturals

Festa d?aniversari i comunió

Colònies, casals i Campaments

Activitats en Centres Comercials

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA, LLENGÜES ESTRANGERES, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *