“SALTAR A LA CORDA”. Fer salts de corda: 10 salts cap endavant a peus junts; 10 amb un peu i 10 amb l’altre; 10 salts cap endarrera; 10 salts creuant els braços en forma de 8. Repte: saltar i, fer passar a corda dos cops per sota els peus abans de caure a terra.