Que en penses de la prostitució

La prostitució és la pràctica de mantenir relacions sexuals amb altres persones a canvi de diners o beneficis econòmics. La prostitució majoritàriament la fan dones i nenes i els clients acostumen a ser homes.

Aquesta pràctica s’utilitza des de fa molts anys i, de formes diferents, aquesta és castigada en tots els països. El que tenen en comú aquests diferents països és que aquesta activitat, afecta només a una part del sector de la societat: a les dones. Una gran part de les dones, adultes o menors, que duen a terme aquesta feina la fan en contra de la seva voluntat, són víctimes de màfies que trafiquen amb elles esclavitzant-les per poder obtenir un benefici. A més, les dones esclavitzades estan sotmeses a maltractaments drogues, humiliacions, sense cap dret humà, entre altres. Però, no totes les dones fan aquesta feina sense el seu consentiment. Dintre d’aquest últim grup de dones, trobem dos subgrups. El primer són les dones que fan aquesta feina per temes econòmics, familiars o addiccions que necessiten un constant ingrés de diners i, el segon, són dones que volen que aquesta feina sigui reconeguda com la feina del sexe amb drets laborals.

Molts països com: Rússia, França, Bielorússia, Bulgària, Romania, etc. Han il·legalitzat la prostitució per raons, uns exemples són:

  1. La legalització / despenalització de la prostitució és un regal per als proxenetes, els traficants i la indústria del sexe.
  2. La legalització / despenalització de la prostitució i de la indústria del sexe promou el tràfic sexual.
  3. La legalització / despenalització de la prostitució augmenta la prostitució clandestina, il·legal i la prostitució del carrer.
  4. La legalització de la prostitució i la despenalització de la indústria del sexe promou la prostitució infantil.
  5. La legalització / despenalització de la prostitució no protegeix les dones que estan en la prostitució.
  6. La legalització / despenalització de la prostitució augmenta la demanda de la prostitució. Insta els homes a comprar a les dones per sexe en un entorn social més permissible i de més acceptabilitat.
  7. La legalització / despenalització de la prostitució no promou una millora de la salut de les dones.
  8. La legalització / despenalització de la prostitució no augmenta les possibilitats d’elecció de les dones.

Molts altres països l’han legalitzat com són exemples: Alemanya, Amsterdam, Turquia, Suècia, Àustria, Grècia, etc. En concret, l’han legalitzat per així millorar les condicions laborals de les persones que venen el seu cos i assegurar el seu accés a la seguretat social, així com la possibilitat d’aportar a un fons per obtenir una pensió en el futur. A més, es buscava així acabar amb els proxenetes que moltes vegades abusen de les persones que exerceixen la prostitució. També, per acabar, la van legalitzar, ja que, com per exemple Alemanya, factura a l’any uns 16.000 milions d’euros.

 

Tu que en penses sobre la legalització de la prostitució, hi estàs a favor o en contra?