PORTES OBERTES PER A DOCENTS

Els dies 2 i 16 de novembre farem una jornada de portes obertes per als docents que els pugui interessar veure l’escola en funcionament i compartir experiències.
L’horari previst és de les 9h a les 12:30h.
Per poder participar és imprescindible fer la inscripció en el següent formulari:

ATENCIÓ!: NOMÉS QUEDEN PLACES PEL DIA 16

 

Només és poden inscriure un màxim de 3 persones per escola.

CONVOCATÒRIA BEQUES PER L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 17/18

Està oberta la convocatòria d’Ajut per l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu pel curs acadèmic 2017-18 del Ministeri d’Educació, i finalitza el 28 de Setembre.

Tal i com diu la convocatòria, adjuntem document (CONVOCATORIA EDUCACIÓN ESPECIAL CURSO 2017-2018), són beques destinades a alumnes amb discapacitat, trastorn greu de conducta, TDAH i altes capacitats (diagnosticat).

La sol·licitud de les beques es realitza online:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

El departament d’Ensenyament va remarcar que la gestió de les beques era del centre, així que us demanem que notifiqueu la convocatòria a les famílies.

En el cas de no estar registrat, les famílies primer s’hauran de donar d’alta i segon inscriure’s.

Recordar que un cop omplertes i verificades totes les dades, en especial el correu electrònic (on rebran notificacions del tràmit), les famílies hauran d’imprimir el document .pdf  i validar el document. És important signar els apartats corresponents i annexar la documentació necessària:

 • Còpia NIF o NIE del pare, mare o tutor, del sol·licitant i de tots els membres computables de la família a partir dels 14 anys.
 • Documentació bancària on es vulgui cobrar la beca. Aquest compte ha d’estar a nom de l’alumne i no pot ser un pla futur o llibretes similars ja que no permeten transferències externes.
 • Certificat de disminució de l’alumne vigent a data 31 de desembre de 2016 (si és el cas).
 • Carnet de família nombrosa, monoparental vigent a data 31 de desembre de 2016 (si és el cas).
 • En cas de separació, presentar sentència de separació.

El centre educatiu ha d’omplir i segellar la seva part. En el cas de que es proposi fer reeducació el centre de tractament haurà de fer constar de quin tipus és, l’informe complet i el nombre d’hores setmanals que es considerin necessàries. L’EAP, haurà d’omplir i segellar l’annex B i fer-hi constar si l’alumne/a té discapacitat, TGC, TDAH, alta capacitat o si és escolarització primerenca.

Un cop retorni a l’EAP la sol·licitud completada, lliurarem les beques a Serveis Territorials de Sant Feliu.
Requisits:

Per tenir dret a la concessió dels ajuts, els ingressos de la unitat familiar del/ de la sol·licitant (amb les deduccions que corresponen per diferents conceptes regulats a la convocatòria) no han de superar:

 • Família d’un membre – 11.937,00 euros.
 • Família de dos membres – 19.444,00 euros.
 • Família de tres membres – 25.534,00 euros.
 • Família de quatre membres – 30.287,00 euros.
 • Família de cinc membres – 34.370,00 euros.
 • Família de sis membres – 38.313,00 euros.
 • Família de set membres – 42.041,00 euros.
 • Família de vuit membres – 45.744,00 euros.
 • A partir del vuitè membre s’afegirà 3.672 euros per cada nou membre computable de la família.

 

BEQUES MENJADOR PEL CURS 2017-2018

Us informem que ja ha sortit la convocatòria de beques de menjador del Consell Comarcal del Baix Llobregat pel curs 2017-2018.

Us adjuntem la informació general, les bases de la convocatòria i el model per fer la sol·licitud i on queda indicada la documentació que haureu de presentar.

Les sol·licituds s’hauran de presentar al centre escolar en horari de l’administrativa (dilluns i dimecres de 9 a 13h i de 15 a 16:30h i els divendres en horaris alterns de matí o tarda) fins el dilluns 29 de maig.

Per altra banda, l’Ajuntament de Molins de Rei farà un ajut complementari a les sol·licituds presentades al Consell Comarcal.

Per tal de poder tramitar-les cal presentar, conjuntament amb la sol·licitud d’ajut de menjador del Consell Comarcal, el full que autoritza a l’Ajuntament de Molins de Rei a utilitzar les dades i documentació presentades al Consell Comarcal.

També us adjuntem un model de declaració jurada adreçat a aquelles famílies que  no tinguin ingressos declarats.

Descarregar    INFORMACIÓ GENERAL

Descarregar   BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Descarregar   MODEL DE SOL·LICITUD

Descarregar   AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES DADES

Descarregar   MODEL DE DECLARACIÓ JURADA

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA CURS 2016/2017

Ja està disponible la documentació que haureu de descarregar les famílies de l’alumnat nou per formalitzar la matrícula del proper curs.

El termini per presentar-la és del 13 al 17 de juny, de 9 a 13h.

Descarregar Descàrrega de la documentació pels alumnes de P3 en .pdf

Descarregar Descàrrega de la documentació pels alumnes de primària en .pdf

BEQUES DE MENJADOR

Us informem que ja ha sortit la convocatòria per a la concessió d’ajuts i serveis de transport i menjador escolar pel curs 2016-2017.
Us adjuntem la normativa i el model per a poder fer la sol·licitud i on queda indicada la documentació que haureu de presentar.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’escola abans del 27 de maig del 2016.

Descarregar Beneficiaris i requisits.

Descarregar Model de sol·licitud.

Descarregar Autorització ajuts complementaris de l’Ajuntament.

ESCOLA NOVA 21, ALIANÇA PER UN SISTEMA EDUCATIU AVANÇAT

El passat dijous 21 d’abril al matí es va donar a conèixer públicament el projecte escolanova21, aliança per un sistema educatiu avançat. Aquest projecte inclou 26 centres d’educació infantil, primària i secundària amb pràctiques avançades. L’escola La
Sínia és d’un d’aquests 26 centres, fet que ens il·lusiona moltíssim.
El projecte pretén crear les condicions perquè les 26 escoles ens consolidem i millorem les nostres pràctiques educatives, tenint com a únic punt de mira la millora de l’aprenentatge dels infants de forma integral i competencial. Alhora, aquest projecte vol contribuir amb l’actualització del sistema educatiu actual amb un pla pilot de 200 escoles més.
És un projecte impulsat per Eduard Vallory president del Centre UNESCO de Catalunya,
Boris Mir, director adjunt del programa Escola Nova 21, la fundació Jaume Bofill, la UOC i
l’Obra Social “la Caixa”, i compta amb el suport del Departament d’Ensenyament, la
Federació d’Associacions de mares i Pares d’Alumnes (FaPaC), i la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica. Al conjunt de les 26 escoles que iniciem el projecte
també s’hi sumen la Fundació Jesuïtes Educació, la Xarxa d’instituts innovadors de l’ICE-
UAB i la Coordinadora d’escoles 0-12.
Tot aquest procés s’ha acabat materialitzant de forma molt ràpida des de finals de la
primera setmana d’abril fins el mateix 21 d’abril, i per aquest motiu no hem tingut oportunitat de compartir-ho amb les famílies.

Us deixem la foto de la presentació i un dossier amb informació sobre el projecte.

Presentació a la permsa - EscolaNova21

 

Preinscripció curs 2016-2017

El període d’inscripció per al curs 2016-2017 serà del 30 de març al 7 d’abril.
Tot seguit podeu llegir la informació sobre horaris, documentació i oferta de places, i descarregar des d’aqui el full de preinscripció.

Descarregar Descàrrega del full de sol·licitud de preinscripció en .pdf