PAC09

El Departament d’Educació, tenint en compte els objectius educatius plantejats per la Unió Europea per al 2010, el contingut del Pacte Nacional per a la Educació, els objectius del Pla de Govern 2007-2010, el Programa de apoyo y refuerzo en educación secundaria (PROA) i el pla de cooperació per al suport a la implantació de la LOE, del Ministerio de Educación, promou el Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE), pla de plans, que té com a finalitat incrementar els resultats educatius, millorar la cohesió social i prevenir l’abandonament prematur en els centres educatius públics a través de l’impuls de l’equitat, l’excel·lència, l’autonomia, la millora de la qualitat i la inclusió.

El PMQCE es concreta en dues línies d’actuació, una primera de caràcter general, a la qual poden acollir-se tots els centres educatius públics, i una específica adreçada als centres que imparteixen dues o més famílies de formació professional o són centres específics de formació professional, i que s’anomena Projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC).

El projecte s’ha concretat en el Projecte d’autonomia de centres, amb format de pla estratègic i fins l’actualitat el desenvolupen centres educatius públics de diferents tipologies que formen part de diferents iniciatives segons l’any d’entrada en el projecte: PAC05, PAC06, PAC07, PAC08 i PAC09.

El Departament d’Educació, mitjançant els plans estratègics regulats pel Decret 132/2001, de 29 de maig, promou l’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió per afavorir la millora contínua en l’educació pública.

L’elaboració i aplicació dels plans estratègics corresponen al centre educatiu, i el seguiment, assessorament i la dotació de recursos addicionals corresponen al Departament d’Educació. Ambdues parts concreten el seu compromís en un acord a mig termini i fan un seguiment de l’aplicació del pla que inclou una rendició de comptes al final de cada curs.

Centres acollits al PMQCE. Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

PAC 2010_11

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *