CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

L’article 20 de la LEC (2009) defineix la carta de compromís educatiu com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives de l’escola. Mitjançant aquest document es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles. La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada alumne.

Cada centre ha de concretar la seva carta de compromís educatiu, respectant els drets i les llibertats de les famílies que es preveuen en la legislació vigent.

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, participació, implicació i
compromís entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.
Aquesta carta ha de contribuir, entre d’altres, a les finalitats següents:
• Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
• Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i continguts del projecte educatiu
del centre.
• Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
• Vincular el centre i la família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial.
• Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa.
• Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet
educatiu.
• Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu
i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.
• Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries
que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
• Fomentar la convivència i el bon clima escolar

  • Us convidem a col.laborar en la redacció de la Carta de Compromís Educatiu.

Des d’aquí us podeu descarregar el model provisional de la carta de compromís de la nostra escola (pdf) que s’incorporarà com un annex de les normes d’organització i funcionament de centre provisionals (NOFC) que han de ser aprovades pel Consell escolar. Per més informació sobre la carta de compromís, també us podeu descarregar aquestpdf’ del Departament d’Educació.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU_

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *