Educació Especial

RECURSOS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN UNA ESCOLA INCLUSIVA


MATERIAL MANIPULATIU 

ACCIONS
Clipart Adults
Clipart Nens
Diccionari SM
Eli

BARALLES per fonemes
Sílabas D

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA I FONÈTICA
Fitxes

ALTRES:

http://www.webespecial.com/ Segurament el portal més important pel que fa a Educació Especial en llengua castellana. Molt interessants la gran quantitat d’apartats que trobem a categories.

http://ares.cnice.mec.es/nnee/index.html El portal creat pel MEC i que s’anomena proyecto aprender.

http://www.xtec.es/creda/index.htm Recursos educatius del CREDA. Són un servei educatiu específic de suport a l’activitat pedagògica dels centres en la seva actuació amb l’alumnat amb greus trastorns d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular.

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/ Centre de recursos adreçats a l’Educació Especial creat pel Departament d’Educació de Navarra.

http://www.xtec.net/dnee/index.htm Web on trobem materials, informació, i eines per a facilitar l’atenció personalitzada a l’alumnat amb NEE.

http://www.xtec.cat/~mfortun4/ Pàgina creada per la Margarita Fortuny on  trobem una gran quantitat d’enllaços a recursos per l’atenció a la diversitat.

Margarita Fortuny i Balcells

Treballs anteriors

http://www.xtec.cat/~jlagares/index.htm Pàgina on trobarem recursos tic aplicats a les NEE.

http://personales.jet.es/pilisanjose/index.htm Pàgina on podem trobar molts recursos adreçats a la logopedia i el més important, un bon llistat de software educatiu.

http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com/ Bloc que ens exposa experiències portades a terme pel seu creador relatives a l’Educació Especial.

http://orientacionandujar.wordpress.com/ Segurament un dels millors blocs pel que fa a Educació Especial  i a les Necessitats Educatives Especifiques.

http://www.adaptacionescurriculares.com/ Banc de recursos orientats a l’Educació Especial. Diferents models d’adaptacions curriculars (plans individualitzats).

http://espanol.geocities.com/sptl2002/educacionespecial.html Pàgina que ens situa dins l’Educació Especial i l’escola inclusiva.

http://misprimerassemanasenelauladeenlace.blogspot.com/ Bloc que ens explica l’experiència d’un mestre d’Educació Especial i ens facilita molta informació sobre la temàtica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *