Literatura Universal. Programació curs 2017-2018

ASSIGNATURA DE MODALITAT 1r BATXILLERAT HUMANÍSTIC

La literatura universal té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística de l’alumnat, adquirida durant les etapes educatives anteriors i en les matèries comunes de llengua i literatura del batxillerat. L’objecte d’estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura d’obres o de fragments representatius. Per mitjà de la literatura es pretén que l’alumnat aprofundeixi en la seva visió del món i l’ampliï.

Materials

No usarem llibre de text.

Franz Kafka , La Metamorfosi  ( llegirem  i comentarem aquesta   novel·la)

Antologia de fragments d’obres de teatre i/o novel·les d’autors representatius  de diferents èpoques ( Romeu i Julieta de W. Shakespeare, Madame Bovary de Flaubert etc.) que proporcionarà la professora.

Ús de les eines TIC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement.

Objectius

1.Llegir fragments senceres proposats en relació amb els temes del programa amb els       quals aproximar-nos a diferents temes i tòpics universals de la literatura.. La lectura serà tant individual com en veu alta, a una velocitat adequada i d’acord amb les regles de prosòdia (puntuació i entonació)

 1. Assolir la comprensió significativa dels fets literaturitzats i usar fonts bibliogràfiques adequades per a l’estudi de la literatura.
 1. Treballar aspectes bàsics de la literatura ( gèneres, estils, tòpics, recursos…)
 1. Detectar les dificultats lèxiques dels textos i fer un bon ús del diccionari per a resoldre-les.
 1. Llegir la novel·la proposada ( de vegades individualment i algun cop a classe)
 1. Treballar el resum de l’argument i la recensió.
 1. Estudiar els caràcters dels personatges.
 1. Treballar altres aspectes bàsics per a l’estudi literari d’una novel·la ( tema, punt de vista narratiu, temps, espai, estructura)
 1. Comparar la novel·la amb la versió cinematogràfica.
 1. Debatre oralment les diferents opinions dels i les alumnes ( treballar l’argumentació)

Continguts

 1.  Els orígens de la literatura  d’Occident.
 2.  Literatura medieval.
 3. Del segle XVI al segle XVIII. El segle de les llums.
 4. El segle XIX. El romanticisme. El realisme.
 5. El segle XX. Els nous enfocaments de la literatura i les transformacions dels gèneres literaris.

Activitats

– Comprensió dels textos llegits. Formulació de preguntes. ( individual)

– Resolució de problemes que puguin plantejar. ( col·lectiva)

– Contextualització de les lectures a partir dels coneixements previs dels

alumnes i ampliació de la professora ( col·lectiva i individual)

– Treball d’aspectes de teoria a partir d’explicacions professora, recerca a

Internet … ( individual)

– Presa d’apunts ( individual)

– Visionat de versions cinematogràfiques d’algunes de les  lectures.

– Debats orals ( col·lectiva)

Criteris d’avaluació

Coneixements adquirits demostrats als exàmens ( 50%)  Es farà un examen per avaluació.

Participació i  actitud envers l’assignatura ( 50%)

La realització dels treballs en el termini fixat és condició sine qua non per a poder-se presentar als exàmens. Caldrà fer-ne un, pel cap baix, per a  cada avaluació.

Tant als exàmens com als treballs es tindrà en compte tant la correcció formal                       ( presentació, cal·ligrafia si són manuscrits, ortografia, puntuació i sintaxi) com el contingut ( aspectes literaris estudiats que hi reflectiran)

La recuperació és per avaluacions.

 

 

 

 

Aquest article ha estat publicat en Literatura. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari