7 LES FONTS DE LA HISTÒRIA

LA FEINA D’HISTORIADOR I LES FONTS HISTÒRIQUES

Observa aquest esquema, és el contingut que treballaràs en aquesta pàgina. Clica sobre la imatge si no el veus bé.

esquema

1.En un document de text ( word, openOffice…) anota aquestes preguntes, mira’t el video: i respon-les.

a) Què s’ha trobat a l’excavació de Puig d’en Roca que és de molta  importància ?

Utensilis i……………………………….

b) Digues tres accions que podien fer amb aquests utensilis:

c) Què aconseguia l’homo amb aquestes eines ?

d) Per fabricar les seves eines, quin era el material més utilitzat per l’homo?

e) Què podem saber gràcies a les restes que han trobat i estudiat els arqueòlegs ?

VÍDEO

Edu3.cat

El  vídeo també el podeu trobar a aquesta adreça :

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18167&p_alg=arqueologia&p_amb=4022&p_tip=VIDEO

———————————————————-

2. Llegeix la informació que trobaràs a continuació i després resol els mots encreuats.

LES FONTS HISTÒRIQUES Com es pot saber com vivien al Neolític ? quin itinerari va fer Aníbal i els seus homes per arribar a Roma ?, amb que creien els primer egipcis …? És a dir: “Com podem conèixer la història?”. La resposta és simple: a través de la investigació de les fonts històriques. Tot seguit t’expliquem que són les fonts històriques, com s’utilitzen i de quins tipus n’hi ha. Per poder conèixer el passat, els historiadors tenen diferents elements que els proporcionen informació sobre algun aspecte d’una societat en un temps determinat: les fonts històriques. Pràcticament qualsevol element que provingui d’una societat del passat ens pot aportar informació útil per conèixer-la, si l’estudiem correctament. Entre les diferents fonts històriques que hi pot haver en destaquem les següents:

SEGONS LA SEVA PROCEDÈNCIA Les fonts històriques, es divideixen en primàries o directes i secundàries o indirectes.

-Primàries o directes : són aquelles que provenen del temps històric que estem estudiant.

Secundàries o indirectes: són les que  no provenen de l’època que estem estudiant, sinó que les coneixem a través d’intermediaris.

SEGONS LA SEVA FORMA

Les fonts històriques es poden classificar en diferents tipus:

-Fonts arqueològiques o materials que s’obtenen mitjançant l’excavació a jaciments arqueològics , com per exemple, restes de construccions, estris i objectes fets de pedra, os, metalls .

-Fonts escrites, que poden ser fetes a mà sobre pergamí , pedra, paper o bé impreses .

-Fonts artístiques, que són les manifestacions pictòriques, escultòriques, arquitectòniques i de les arts menors.

-Fonts gràfiques, que provenen del cinema, la fotografia o la televisió.

-Fonts orals, que consisteixen en testimonis enregistrats o gravats  i escoltats per l’historiador  o bé narrats directament per una persona .

——————————————————————–

3. MOTS ENCREUATS       ( clica )

———————————————————-
4. RELACIONA

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1338396/les_fonts_de_la_historia.htm

———————————————————-

5. AMPLIA LA INFORMACIÓ

Entra a aquesta adreça i resol les activitats del quadern que se t’obrirà.

http://montse.quintasoft.net/atenex/fonts_h/index.html

6. LA TASCA DELS ARQUEÒLEGS

Mira’t l’animació que trobaràs en l’enllaç que hi ha a sota i fes les activitats que hi ha a continuació. Les activitats les has de fer en el document on has respost les preguntes del video: Les arrels de la nostra història.

http://www.parcarqueologic.cat/cat/imgpcn/jocsiexperiencies/expenterraments/index.html

  • Explica que passa al llarg dels anys amb la casa que surt a l’animació.
  • Respon aquesta pregunta: Per què han d’ excavar els arqueòlegs ?

————————————————————————————

7. AVALUA’T ( HOT POT )

Les fonts de la història

—————————————————————————————————–

8. JOCS

Joc virtual amb materials arqueològics   ( Reconstrucció d’un temple romà )

Deixa un comentari