7 LES FONTS DE LA HISTÒRIA

1. LA FEINA D’HISTORIADOR I LES FONTS HISTÒRIQUES

1.1 Observa aquest esquema, és el contingut que treballaràs en aquesta pàgina. Clica sobre la imatge si no el veus bé.

esquema

2. VIDEO: ” Fuentes primarias y secundarias “

També trobaràs aquest vídeo a aquesta adreça:https://www.youtube.com/watch?v=CKJPvEB3wu8

———————————————————-

3. Llegeix la informació que trobaràs a continuació i després resol els mots encreuats.

LES FONTS HISTÒRIQUES Com es pot saber com vivien al Neolític ? quin itinerari va fer Aníbal i els seus homes per arribar a Roma ?, amb que creien els primer egipcis …? És a dir: “Com podem conèixer la història?”. La resposta és simple: a través de la investigació de les fonts històriques. Tot seguit t’expliquem que són les fonts històriques, com s’utilitzen i de quins tipus n’hi ha. Per poder conèixer el passat, els historiadors tenen diferents elements que els proporcionen informació sobre algun aspecte d’una societat en un temps determinat: les fonts històriques. Pràcticament qualsevol element que provingui d’una societat del passat ens pot aportar informació útil per conèixer-la, si l’estudiem correctament. Entre les diferents fonts històriques que hi pot haver en destaquem les següents:

SEGONS LA SEVA PROCEDÈNCIA Les fonts històriques, es divideixen en primàries o directes i secundàries o indirectes.

-Primàries o directes : són aquelles que provenen del temps històric que estem estudiant.

Secundàries o indirectes: són les que  no provenen de l’època que estem estudiant, sinó que les coneixem a través d’intermediaris.

SEGONS LA SEVA FORMA

Les fonts històriques es poden classificar en diferents tipus:

-Fonts arqueològiques o materials que s’obtenen mitjançant l’excavació a jaciments arqueològics , com per exemple, restes de construccions, estris i objectes fets de pedra, os, metalls .

-Fonts escrites, que poden ser fetes a mà sobre pergamí , pedra, paper o bé impreses .

-Fonts artístiques, que són les manifestacions pictòriques, escultòriques, arquitectòniques i de les arts menors.

-Fonts gràfiques, que provenen del cinema, la fotografia o la televisió.

-Fonts orals, que consisteixen en testimonis enregistrats o gravats  i escoltats per l’historiador  o bé narrats directament per una persona .

——————————————————————–

4. MOTS ENCREUATS       ( clica )

———————————————————-
5. RELACIONA

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1338396/les_fonts_de_la_historia.htm

———————————————————-

6. AMPLIA LA INFORMACIÓ

Entra a aquesta adreça i resol les activitats del quadern que se t’obrirà.

http://montse.quintasoft.net/atenex/fonts_h/index.html

————————————————————————————

7. AVALUA’T ( HOT POT )

Les fonts de la història


8. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ: BUSCANT I ANALITZANT  FONTS. 

En un document de text ( word, openOffice…) anota aquestes preguntes, mira’t el video: T’expliquem l’arqueologia i respon-les.

a) On vivien els ibers ?

b) Què és una excavació ?

c) Quan l’equip d’arqueòlegs troben les primeres restes, que creuen què són ?

d) Que hi havia al costat del poblat ibèric ? Explica-ho.

e) Què és el que més interessa de l’interior de les urnes ?

f) Qui s’encarregarà d’analitzar els ossos que es trobin ?

g) Què s’intentarà determinar a partir d’aquest anàlisi ?

h) Una vegada estudiades totes les restes trobades a les urnes, quines informacions poden obtenir ?

i) Amb què es complementa tota aquesta informació ?

j ) Què ens permet conèixer el conjunt de tots els materials analitzats ?

VIDEO

El  vídeo també el podeu trobar a aquesta adreça :  https://youtu.be/JHg4DoUenLo

9. JOCS

Joc virtual amb materials arqueològics   ( Reconstrucció d’un temple romà )

2 thoughts on “7 LES FONTS DE LA HISTÒRIA

Deixa un comentari