f ESTATS I SOCIETATS DEL MÓN

ACTIVITAT DE GRUP: ON ANEM ?

Exemple realitzat per Laia Alonso, alumna de 2n d’ESO ( curs 2007-2008 )

View more presentations from guest483486.

QUÈ S’HA DE PRESENTAR

 • 1 Treball escrit per grup.
 • 1 Presentació de diapositives ( powerpoint…) per grup, que s’exposarà a classe.

ESTRUCTURA DEL TREBALL ESCRIT

Portada
 • Títol del treball, centrat. Noms i cognoms dels autors/es,  i curs i grup , al marge inferior dret.
Índex
 • Títols dels diferents apartats del treball amb el número de pàgina corresponent.
Introducció
 • Quan, amb qui s’ha fet el viatge i per quin motiu ( objectiu del viatge ).
 • Perquè s’ha escollit aquest país o ciutat.
 • Dies que durarà el viatge.
 • Transport que s’utilitzarà.
Cos del treball
 • Redacció del treball pròpiament dit.
Conclusions
Valoració del viatge:
 • Què us ha aportat a nivell personal i cultural.
 • Experiència que us ha aportat: que faríeu igual una altra vegada perquè us ha funcionat, què no tornaríeu a repetir en una altra ocasió.
 • Aspectes del país que us hagin sorprès.
 • Com ha funcionat la dinàmica de treball ( organització de la feina, distribució de tasques, col·laboració de tots els integrants del grup…)
Fonts consultades
 • Llista de les fonts consultades per elaborar el treball: webs, atles, llibres, agències de viatges…
*Les diapositives hauran de tenir els mateixos apartats que el treball, però amb la informació molt més esquematitzada i amb imatges que la il•lustrin.
PROPOSTA DE GUIÓ PER AL COS DE TREBALL

1. Situació del país ( i de la ciutat, si és el cas ). Informació geogràfica bàsica              ( clima, principals unitats de relleu, altres accidents geogràfics )/ Mapa del país de destí, marcant l’itinerari realitzat.

2. Quin idioma es parla? Vocabulari bàsic / Frases més importants i girs més comuns

3. Quins requisits et demanen per a poder entrar? Documentació necesaria Normativa del país que es vol visitar sobre condicions d’entrada, vacunes i divises:

4. Com anar-hi? Mitjans de transport, preus.

5. Quina roba emportar-se? Roba adequada segons el clima i l’estació.

6. Quina és la moneda utilitzada? Valor de canvi en €.

7. On us heu allotjat. Preus ?

8. Itinerari realitzat: escales de l’avió, vaixell…Si el viatge es fa en cotxe, ciutats/llocs on s’ha parat abans d’arribar al lloc de destí.

9. Quins són els plats típics? Alimentació usual del país.

10. Quines són les seves festes i tradicions? Dates de les celebracions i una petita descripció. / Aspectes més destacats dels seus costums, creences…

11. Diari del viatge: activitats realitzades diàriament, llocs visitats, anècdotes…

PRESENTACIÓ DEL TREBALL ESCRIT .
 • Es dividirà en apartats que aniran numerats.
 • Ha d’estar escrit amb lletra tamany 10 o 12. Els títols poden ser més grans .
 • S’han de destacar amb tipus de lletra diferents els títols dels diferents apartats i subapartats.
 • Cal revisar que no hi hagi cap falta ortogràfica ni tipogràfica i que tingui marges suficients.
 • No és necessari que hi hagi imatges. Encara que n’hi pot haver alguna. Reserveu les imatges per a les diapositives.

PRESENTACIÓ DE LES DIAPOSITIVES

RECORDEU: Les diapositives han de servir com a suport visual a les vostres explicacions.
Per això:
 • Han de tenir els mateixos apartats que el treball escrit ( les conclusions no cal escriure-les en una diapositiva, però si que s’han explicar ).
 • Han de destacar més la imatge que el text. Escriviu a la diapositiva la informació més rellevant, molt esquematitzada i inseriu imatges que la il·lustrin. En cap cas hi heu de posar tota la informació, ja que sou vosaltres qui l’heu d’explicar.
 • Eviteu abusar de les animacions, efectes, lletres poc corrents i combinacions de colors que impedeixin llegir bé els textos.
 • Utilitzeu un tamany de lletra que tothom pugui llegir des del seu lloc.
 • Reviseu l’ortografia.

ADRECES QUE PODEU CONSULTAR:

http://guiadelmundo.com/

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm

http://www.kalipedia.com/geografia-general/

http://ca.wikipedia.org/

ORIENTACIONS PER A LA PRESENTACIÓ AMB POWERPOINT

View more presentations from paucabot.

************************************************************************************

SOLUCIONARI DE LA FITXA de la Unitat : ESTATSI SOCIETATS DEL MÓN

1.Escriu els habitants que tenen aquests continents :

ÀSIA

ÀFRICA

AMÈRICA

OCEANIA

~ 3.700 milions

~ 770 milions

~ 800 milions

~ 30 milions

ÀSIA

2.Anomena les diferents regions econòmiques d’Àsia, situant-les al seu lloc :

ESTATS/regions

CARACTERÍSTIQUES

JAPÓ

-molt desenvolupat, alt nivell de vida

ESTATS DEL PACÍFIC

-s’han industrialitzat els últims anys: Corea del sud, Singapur, Taiwan i altres. Els sous encara són força baixos.

ÍNDIA, RÚSSIA ASSIÀTICA

– amb indústria destinada al mercat interior:

ARÀBIA SAUDITA, KUWAIT I IRAQ

– productors de petroli

AFGANISTAN, BANGLA DESH, LAOS

– poc desenvolupats : amb pocs recursos

3. Anomena algunes de les cultures d’Àsia.

 • Algunes de les cultures d’Àsia són: la islàmica, la hindú, la xinesa i la japonesa.

ÀFRICA

4. Explica perquè Àfrica és un continent pobre.Podem dir que el continent africà és pobre, bàsicament per tres motius:

 • Recursos insuficients: La població augmenta més que els recursos.
 • Procés creixent de desertització.
 • L’economia del continent depèn dels països desenvolupats. La major part dels beneficis que s’hi generen no reverteixen en la població africana

5. Anomena quines són les dues gransàrees socioculturals de l’Àfrica, i explica quina religió predomina a cadascuna.

 • Nord :Hi predomina la religió islàmica.
 • Centre i sud. Hi predomina la religió animista, tot i que el cristianisme hi és cada vegada més important.

6. Quin és l’estat on hi ha més creixement econòmic, digues-ne alguna característica.

 • Sudàfrica.

El creixement econòmic d’aquesta zona és degut a l’explotació de les riqueses minerals, sobretot or i diamants, i també al fet que hi ha un clima molt similar al mediterrani, que afavoreix la producció agrícola.

AMÈRICA

7. Comenta les principals característiques de lapoblació americana, distingint entre el nord i el sud.A Amèrica hi ha aproximadament 800 milions de persones distribuïdes de forma molt irregular :

 • A Amèrica del Nord: la densitat és baixa (10 hab/km2 ) i la població es concentra a la costaatlàntica. L’esperança de vida és alta,i rep molta immigració.
 • Amèrica del Sud: hi ha zones amb molta densitat i zones amb molt poca ( ex. selva amazònica).L’esperança de vida és 10 anys més baixa que al nord i l’índex de natalitat és elevat. Hi ha importants migracions delcamp cap a les ciutats.

8. Digues tres característiques del’economia d’Amèrica del Nord.

 • Hi ha un gran desenvolupament econòmic, sobretot als USA iCanadà, on hi predominen els sectors secundari i terciari.. S’hi ha anatconstruint una important xarxa de comunicacions.
 • L’ agricultura i la ramaderia estan molt mecanitzades iprodueixen uns alts rendiments.
fitxa_solu2.jpg
fitxa_solu3.jpg
fitxa_solu4.jpg
fitxa_solu5.jpg

**************************************************************************************************

MAPES PER ESTUDIAR PAÏSOS I CAPITALS

PUZZLE D’ÀFRICA

TESTS I ALTRES ACTIVITATS PER ESTUDIAR LES CAPITALS

ÀSIA

AMÈRICA

ÀFRICA

OCEANIA

JOCS

PUZZLES

One thought on “f ESTATS I SOCIETATS DEL MÓN

 1. Pingback: CS a1r cicle ESO » ON ANEM ?

Deixa un comentari