11 EGIPTE I MESOPOTÀMIA

10.1 VIDEO SOBRE EGIPTE

http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/videos/IM000214.wmvTambé podeu trobar aquest video a aquesta adreça:

http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/videos/214.htm

10.2 DIAPOSITIVES SOBRE EGIPTE

http://www.xtec.cat/~malsius2/diaposweb1/egipte.ppt

10.3 VISITA A LA PIRÀMIDE DE KEOPS

http://maestroteca.net/flash/medi/3/Piramide_de_Keops.swf

10.4 EL PROCÉS DE MOMIFICACIÓ

http://maestroteca.net/flash/medi/3/Proceso_momificacion.swf

10.5 WEBQÜESTS

L’Antic Egipte. Desvetllem-ne el misteri

http://www.santillana.es/recursos/contenidos/952.html

http://almez.pntic.mec.es/~eruiz7/

10.6 INFORMACIÓ SOBRE EGIPTE

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1045

10.7 GEOGRAFIA D’EGIPTE

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/crono/mapa.htm

http://www.xtec.cat/~malsius2/egipte/lloc/paginalloc.htm

http://www.egiptomania.com/geografia/

http://www.egipte.net/geografia/indexgeografia/geografia.htm

10.8 LA VIDA QUOTIDIANA

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/vidaquot/index.htm

10.9 EL RIU NIL

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/nil/index.htm

10.10 EL JUDICI D’OSIRIS

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/pesdelcor/index.htm

10.11 LA VIDA D’ULTRATOMBA

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/momies/index.htm

10.12  RESUM SOBRE LA CIVILITZACIÓ EGÍPCIA

http://www.xtec.es/~msolana/tot/egipte/egipte.html

10.3  BLOCS SOBRE EGIPTE

L’Antic Egipte Bloc  molt interessant del Grup Promotor Santillana. Conté informació i activitats.

Deixa un comentari