2. C. SOCIALS 2n ESO

 

LA TERRA

UNITAT 1
1. La població al món
UNITAT 2
2. Moviments naturals i migratoris
UNITAT 3
3. L’activitat econòmica
UNITAT 4
4. L’organització política de les societats
UNITAT 5
5. Europa i la Unió Europea
UNITAT 6
6. Estats i societats del món

SOCIETATS HISTÒRIQUES

UNITAT 7
7. L’Islam. Al-Àndalus
UNITAT 8
8. La formació d’Europa (segles VIII-XII)
UNITAT 9
9. La societat feudal
UNITAT 10
10. Europa a la baixa edat mitjana (segles XIII-XV)
UNITAT 11
11.La formació de Catalunya
UNITAT 12
12.Catalunya a l’època baixmedieval

Deixa un comentari