9 ELS PRIMERS HUMANS

1.SITUEM-NOS EN EL TEMPS

fris.jpg
fris_neo_metalls.jpg

1.1 Elabora una línia del temps de la Prehistòria,en un full d’excel, seguint el model de la primera línia d’aquesta pàgina. En l’adreça que tens a continuació hi trobaràs orientacions. Quan la tinguis feta copia-la en un document word o open Oficce.

http://www.educared.net/profesoresinnovadores/unidades/verunidad.asp?id=609

2.Copia aquestes preguntes en el document on has copiat la línia del temps, mira’t aquest video de la prehistòria a la Península Ibèrica i respon-les.
a) Període de la Prehistòria del que es parla.

b) Lloc que es descriu.

c) Qui eren els habitants de la cova i de què vivien ?

d) Descriu la cova.

e) Com anaven vestits ?

f) Quins utensilis es feien servir ?

g) Coneixien el foc ?

h) A la cova hi havia pintures rupestres:

 • Quins animals hi apareixen ?
 • On estan pintats ?
 • Com les feien ?
 • Quin sentit tenien ?

  LA PREHISTÒRIA A LA PENÍNSULA IBÈRICA
  http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/IM000006.wmv

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  3. Continuant en el mateix document de treball, copia-hi aquestes preguntes i respon-les amb la informació del video ” Sapientíssim” que trobaràs a aquesta adreça: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=42978

  1. Quants anys fa aproximadament que van viure els homes del clan d’Aragó ?
  2. De què depenia el futur dels homes i dones d’aquest clan, i en general del paleolític  ?
  3. A partir de quina edat començaven a tenir fills les dones ? Amb quina freqüència ?
  4. Què és l’antropofàgia ? La practicaven en aquesta època ?
  5. D’on és originària l’espècie de Neandertal .
  6. A què dedicaven la major part del temps els homes i dones de Neandertal .
  7. Els  homes i dones de Neandertal, coneixien el foc ? Parlaven ?
  8. Amb quina altra espècie van coexistir durant 10.000 anys  ? Quina de les dues espècies va sobreviure ?
  9. Per què de l’home de Neandertal se’n diu l’home del fred ?
  10. Cap a quin any acaben les glaciacions ?
  11. L’home sapiens sapiens, d’on procedia  ? Per on es va estendre ?
  12. Qui són els protagonistes de les primeres pintures rupestres ?  I de la pintura llevantina ?
  13. Cap a quin any es va establir, prop de Banyoles, una comunitat formada per unes cent persones ?
  14. A què es dedicaven ? Per què van haver d’abandonar la zona ?
  15. Què vol dir Neolític ?
  16. Com representaven la fecunditat ?
  17. Què simbolitza la fecunditat ?
  18. Qui va fundar  Emporion ?  Amb quina finalitat  ?

Clica per veure el procés d’hominització
Clica per veure la localització de cada espècie

7. HOT POTATOES

8. COMPROVA QUÈ SAPS

Clica boto_comprova.jpg

9. BLOC

10. UNITAT DE REFORC

 • Prehistòria: Hi ha informació sobre cronologia, activitats de cronologia i prehistòria i un apartat d’enllaços.

11. ALTRES VIDEOS

 • CAMINANDO ENTRE CAVERNÍCOLAS (2)

Videos tu.tv
 • LA PREHISTÒRIA A CATALUNYA

[kml_rm movie="http://video.xtec.es/real/socials/5m2537.rm " width="352" height="288"/]

 • LES ARRELS DE LA NOSTRA HISTÒRIA

 • [kml_rm movie="http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/videoteca/socials/5m1226.rm" width="352" height="288"/]

12 . WEBQUEST

webquest.jpg

Deixa un comentari