h LA FI DEL MÓN ANTIC I LA FORMACIÓ D’EUROPA

També trobaràs el vídeo clicant aquí: VÍDEO

ACTIVITATS

1.  Activitats JCLIC

Etapes de la història 

2. Activitats de HOT POTATOES

Edat Antiga i Mitjana I(castellà)

3. Activitat sobre la fi de l’Imperi Romà i l’inici de la formació d’Europa: Relaciona fets i dates .  La informació per realitzar-la la trobaràs als apartats 3.1.1 i 3.1.2.

3.1 Clica la icona de l’ordinador i fes l’activitat:

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Mira’t aquesta taula cronològica de la fi de l’Imperi Romà i l’inici de la formació d’Europa. Després clica a sobre l’esmentada taula i mira’t la línia del temps que apareixerà. La pots veure en 2d i 3d.

3.1.2 

4. Llegeix el text que hi ha més avall: Pobles bàrbars, invasions i fi de l’Imperi Romà, i respon aquestes preguntes en un full :

  • Els romans, a quins pobles, anomenaven bàrbars ?
  • Fes un resum de les principals característiques dels pobles germànics: on vivien, a què es dedicaven, per què eren nòmades, com estaven organitzats, quines creences tenien …?
  • Quina relació van tenir els pobles germànics amb els romans ?
  • A partir de quan aquesta relació va ser especialment violenta ?
  • A partir de quin segle, alguns d’aquests pobles germànics  van envair territoris de l’imperi romà ?
  • Quan i quin poble germànic va liquidar l’Imperi romà d’Occident donant lloc a la formació dels anomenats regnes germànics ?
  • Com es deia l’últim emperador romà d’Occident ?

 

TEXT:  Pobles bàrbars, invasions i fi de l’Imperi Romà

Els romans anomenaven bàrbars tots els pobles que no pertanyien a l’Imperi. Al llarg dels segles I i II, el limes (línia de frontera del territori sota poder romà) s’havia ampliat molt. Darrera d’aquesta línia s’hi trobaven terres desèrtiques, com a l’Àfrica (d’on es podien obtenir escasses riqueses), o estats organitzats que no podien ser sotmesos, com a l’Orient el regne dels sassànides (successors de l’Imperi Persa), o finalment, les boscoses terres centreeuropees, on vivien els pobles germànics.

Majoritàriament, es tractava de pobles ramaders, que practicaven també l’agricultura, tot i que utilitzant tècniques primitives. Com que no coneixien la rotació dels conreus, quan portaven un temps en un territori, la terra s’esgotava i havien de marxar cap a un altre lloc.

Els pobles germànics s’agrupaven en famílies, relacionades al seu torn en gens. Diverses gens formaven una tribu. Tot això s’assentava en llaços de parentiu. En el si de les tribus hi havia una diferenciació entre els guerrers i els camperols, els quals no tenien drets polítics. També posseïen esclaus.

En aquestes tribus el poder el tenien un consell d’ancians i una assemblea de guerrers, els quals elegien per aclamació el cabdill militar que havia de dirigir-los. Es regien per una llei consuetudinària, és a dir, no tenien codis escrits, sinó normes basades en la tradició, que es transmetien oralment d’una generació a l’altra.

Els pobles germànics creien en déus guerrers com Tiw, Thor o Woden.

La relació d’aquests pobles amb l’Imperi Romà va ser diversa. Hi va haver llargs períodes en els quals mantenien relacions pacífiques i comercials, fins al punt que, a mesura que prenien contacte amb el món romà, van imitar molts dels seus costums, com, per exemple, el cristianisme.

En d’altres moments, la relació va ser més violenta. Els pobles germànics es van enfrontar entre ells, però, sobretot, van mantenir llargues guerres amb Roma. Practicaven el saqueig i utilitzaven la tècnica de les guerrilles: atacaven per sorpresa i fugien ràpidament, sabotejaven els abastaments dels exèrcits contraris, etc.

Els atacs d’aquests pobles bàrbars a l’Imperi Romà van ser molt intensos a partir del segle III. Alguns van arribar a penetrar a l’interior de l’Imperi, on saquejaven i destruïen ciutats.

La pressió dels pobles bàrbars, mitjançant enfrontaments o aliances, va condicionar força l’evolució política de l’Imperi des del segle III. A mitjans del segle IV, aquesta pressió va intensificar-se molt. Alguns pobles van envair territoris de l’Imperi fins que, a les darreries del segle V, van liquidar l’Imperi d’Occident i van donar lloc a la formació dels anomenats regnes germànics.

Entre les causes de les invasions cal citar la pròpia feblesa de l’Imperi Romà, però també l’arribada a terres europees dels huns, procedents de les estepes asiàtiques.

La pressió dels huns va fer que els visigots, en primer lloc, demanessin d’entrar a l’Imperi mitjançant un pacte que els permetés de mantenir les seves pròpies lleis i costums, a canvi de comprometre’s a servir com a exèrcit aliat per a la defensa de l’Imperi.

No obstant això, ja a l’interior, a les darreres dècades del segle IV i les primeres del segle V, van instal•lar-se successivament en diversos territoris de l’Imperi (van arribar, fins i tot, a saquejar Roma) fins a establir-se en la Gàl•lia i, posteriorment a la Península Ibèrica.

Mentrestant, uns altres pobles, els vàndals, alans, sueus i burgundis, van aprofitar-se també de la feblesa militar i política de l’Imperi per a penetrar-hi.

Finalment, uns altres pobles, els ostrogots, van penetrar a la Península Itàlica i, l’any 476, van deposar el darrer emperador d’Occident, Romul August. Amb això es pot considerar acabat definitivament el poder polític de Roma sobre la Mediterrània Occidental.

En canvi, l’Imperi Romà d’Orient, conegut com a Imperi Bizantí, va continuar existint durant tota l’Edat Mitjana.

http://socialsenxarxa.wordpress.com/2009/07/31/pobles-barbars-invasions-i-fi-de-l’imperi-roma/

5.  Posa’t a prova i respon aquest qüestionari contra-rellotge que trobaràs clicant la imatge de sota:

Deixa un comentari