2 EL PLANETA BLAU

boto_planeta_diapos.jpg

1. CONCEPTES BÀSICS

Activitat autocorrectiva per repassar conceptes bàsics

2. ACTIVITATS CLIC

portada.gif
El nostre món (castellà)

 

Geografia descriptiva del món

4. EUROPA

DIAPOSITIVES SOBRE EL RELLEU D’EUROPA

DIAPOSITIVES SOBRE LA HIDROGRAFIA D’EUROPA

Repassa les capitals

Mots encreuats dels rius d’Europa

Joc d’Europa

Trivial de geografia d’Europa

Activitats interactives

4. ÀFRICA

DIAPOSITIVES SOBRE EL RELLEU I HIDROGRAFIA D’ÀFRICA

5. ÀSIA

DIAPOSITIVES SOBRE EL RELLEU I HIDROGRAFIA D’ÀSIA

RELLEU D’ÀSIA

http://www.sheppardsoftware.com/Asia-georegions.html

http://www.sheppardsoftware.com/Asia-georegions-click.html

http://www.sheppardsoftware.com/Asia-lakes.html

http://www.sheppardsoftware.com/Asia-lakes-click.html

http://www.sheppardsoftware.com/Asia-rivers.html

http://www.sheppardsoftware.com/Asia-rivers-click.html

6. AMÈRICA

DIAPOSITIVES SOBRE EL RELLEU D’AMÈRICA

DIAPOSITIVES SOBRE LA HIDROGRAFIA (1)D’AMÈRICA

DIAPOSITIVES SOBRE LA HIDROGRAFIA D’AMÈRICA (2)

7. OCEANIA I L’ANTÀRTIDA

DIAPOSITIVES SOBRE OCEANIA I L’ANTÀRTIDA

8. MAPES INTERACTIUS

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapesflash.htm

9. ACTIVITATS DE REPÀS

http://www.xtec.cat/~malsius2/hot_potatoes/index_hot1.htm

10. REFORÇ

http://www.xtec.net/aulanet/ud/socials/rius/acti22.htm

http://www.xtec.net/aulanet/ud/socials/rius/acti0.htm

http://www.xtec.net/aulanet/ud/socials/rius/acti1.htm

http://www.xtec.net/aulanet/ud/socials/rius/acti2.htm

11. JOCS

http://www.piensoyjuego.es/juego.php?s=brain_flash&id=ZDzHxG2kv9AFpVHw

joc_perillos.jpg

12.TREBALL SOBRE ELS RIUS D’EUROPA

Què has de fer ?

 • A. Buscar informació sobre 4 rius d’Europa: Tíber, Rin, Danubi, Volga.
 • B. Elaborar tres fitxes amb la informació bàsica de tres d’aquests rius: Tíber, Rin, Volga.
 • C. Fer un resum sobre el riu Danubi seguint aquest guió: lloc de naixement, quilòmetres de recorregut, països que travessa, lloc i característiques de la desembocadura/ cabal mitjà, amplada i inundacions/ importància del riu com a via de comunicació, alguna altra informació que trobis interessant.
 • D. Elaborar un gràfic on hi representis la llargària d’aquests rius.

Com ho has de fer ?

 • En un document word, posa-hi el títol: ELS RIUS D’EUROPA.
 • Elabora una taula per a cada riu i omple-la, consultant internet: Tíber, Rin, Volga.

Nom del riu:

Lloc on neix:

Llargària:

Llocs per on passa:

Lloc on desemboca:

Característiques més importants:

 • A continuació busca informació sobre el riu Danubi i resumeix-la.
 • Fes el gràfic amb Microsoft Excel, seguint les següents orientacions:

CONSTRUCCIÓ DE GRÀFICS AMB ORDINADOR

Obre l’Excel ( si no el trobes a l’escriptori hauràs d’anar a programes, aplicacions generals, microsoft office, excel).

 • En un full nou d’Excel, escriu a les columnes A, B, C, D , els noms dels rius: Tíber, Rin, Danubi, Volga.
 • A sota de cada nom escriu els quilòmetres de cada riu.
 • Selecciona les columnes: A, B, C, D, amb el nom dels rius i els quilòmetres.
 • Clica la icona dels gràfics ( a dalt ).
 • Tria l’opció “ barres “. Clica “ següent “.
 • Clica “ sèrie “ i on diu nom, escriu: rius. Clicasegüent “.
 • On diu: “ Títol del gràfic” escriu en majúscules: LONGITUD DELS RIUS EUROPEUS. Clica: “ finalitzar
 • Selecciona el gràfic amb el boto de la dreta del ratolí, clicant : “ copiar “ i enganxa’l al full word sota del resum del riu Danubi.

*Un cop acabada la feina, pregunta a la professora a quina adreça ho has d’enviar.

Adreces que has de consultar:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tiber

http://ca.wikipedia.org/wiki/Rin

http://ca.wikipedia.org/wiki/Danubi

http://ca.wikipedia.org/wiki/Volga

13. TREBALL SOBRE EL RELLEU DELS CONTINENTS

14. ALTRES ADRECES

http://www.tutiempo.net/Tierra

15. VIQUIATLES

Viquiatles

Deixa un comentari