1. C. SOCIALS 1r ESO

CIÈNCIES SOCIALS DE 1r d’ESO

UNITAT 1

Orientació i representació de l’espai

 

1. Situació i orientació

2. Els punts cardinals

3. Les coordenades geogràfiques: paral·lels, meridians i hemisferis

4. Latitud i longitud

5. La representació de la Terra: els mapes

6. La lectura dels mapes

7. Les visions del món

UNITAT 2

EL planeta blau

 

1. Oceans i continents

2. L’escorça de la Terra, les formes del relleu i el mapa físic

3. Les aigües continentals: rius i llacs

4. El relleu i la hidrografia dels continents

UNITAT 3

 

EL clima

 

1. L’atmosfera i els meteors

2. Temps i clima

3. Els elements del clima

4. La representació del clima: el climograma

5. Els factors del clima

6. Els grans dominis climàtics

El racó d’Internet

Dossier: Està canviant el clima?

UNITAT 4

EL paisatge

 

1. Paisatges naturals i paisatges antròpics

2. La zona freda

3. La zona temperad

4. La zona càlida

5. El paisatge al llarg del temps

UNITAT 5

Espanya: medi físic

 

1. Espanya: el relleu

2. Espanya: el clima

3. Espanya: els rius

4. Catalunya: el relleu

5. Catalunya: el clima

6. Catalunya: els rius

UNITAT 6

Els recursos naturals i l’equilibri del medi

 

1. Equilibri del medi

2. Polítiques de protecció del medi ambient

3. Riscos naturals

4. Els humans i els riscos naturals

UNITAT 7

Ara i abans

 

1. Història i present

2. La utilitat de la història

3. La cronologia

4. L’era cristiana

5. Segles, xifres romanes i línies de temps

6. La divisió de la història

7. Què estudia la història i com ho estudia

8. L’elaboració dels frisos cronològics

UNITAT 8

Els primers humans

 

1. La història de la Terra

2. L’origen del gènere Homo. L’evolució del gènere Homo

4. L’Edat de la Pedra

5. El Paleolític

UNITAT 9

El Neolític i l’Edat dels Metalls

1. El Neolític

2. L’estil de vida en el Neolític

3. Les conseqüències de l’excedent

4. L’art neolític

5. L’Edat dels Metalls: la fi de la Prehistòria

UNITAT 10

Egipte i Mesopotàmia

 

1. El naixement de les ciutats

2. Les ciutats i els rius

3. Reis i faraons

4. La invenció dels nombres i de l’escriptura

5. El culte a la mort a Egipte

6. L’art a Mesopotàmia i a Egipte

UNITAT 11

L’antiga Grècia

 

1. Terra i mar a l’antiga Grècia

2. L’horigen dels grecs: mite, història i religió

3. Cretencs, aqueus i doris

4. L’època arcaica (segles VIII VI aC)

5. L’època clàssica (segle V aC).

6. L’època hel·lenística (segles IV II aC)

7. L’herència de l’antiga Grècia

8. L’art grec

UNITAT 12

L’antiga Roma

 

1. Els orígens de Roma

2. La República i l’Imperi

3. L’expansió de Roma

4. L’art romà

5. La península Ibèrica abans de la conquesta romana

6. La conquesta romana d’Hispània

7. El llegat de Roma a Hispània

 

Deixa un comentari