Merlí, capítol 3 (Maquiavel)

Enllaç Extern: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-maquiavel-capitol-3/video/5552854/

 

PREGUNTES:

  • Busca informació sobre Maquiavel i explica per què està relacionat amb el que fa Merlí amb l’examen de català.
  • Descriu el nou personatge que apareix: nom, com és fisicament i quina personalitat creus que té.
  • Per què creus que s’enamora el Gerard de la nova alumna?
  • Com ajuda el Merlí al Gerard per tal d’agradar a la nova alumna?
  • Explica com aconsegueix el Merlí que l’Iván parli.

 

Dia per la conservació de la capa d’ozó (16 de setembre)

“Al llarg de més de tres decennis, el Protocol de Montreal ha fet molt més que reduir el forat de la capa d’ozó, també ens ha demostrat com la governança ambiental pot donar resposta a la ciència i com els països poden fer front junts a una vulnerabilitat compartida. Faig una crida a fomentar aquest mateix esperit de fer front comú per una causa i, especialment a exercir un major lideratge ara que ens esforcem per aplicar l’Acord de París sobre el canvi climàtic i per posar en marxa les ambicioses mesures en aquesta esfera que amb tanta urgència necessitem adoptar “. – Secretari General, António Guterres
Evitar l’esgotament de la capa d’ozó.

El cel de Tennessee (EUA)

La capa d’ozó és una franja fràgil de gas que protegeix la Terra dels efectes nocius dels raigs solars, contribuint així a preservar la vida al planeta. No obstant això, la utilització durant anys de certs productes químics la van danyar, posant en perill la nostra pròpia existència i la de la resta d’éssers vius del planeta.

Un esforç internacional conjunt ha permès l’eliminació i reducció de l’ús de substàncies que esgotaven la capa d’ozó, ajudant no només a protegir-la per la generació actual i les venidores, sinó també a millorar els resultats de les iniciatives dirigides a afrontar al canvi climàtic. Aquests esforços han protegit així mateix la salut humana i els ecosistemes reduint la radiació ultraviolada del sol que arriba a la Terra.

PREGUNTES:

1 Què és la capa d’ozó?

2 Per què és tan important la capa d’ozó per a la Terra?

3 Busca informació sobre el protocol de Montreal i explica el que es pretén aconseguir.

4  Què és el canvi climàtic i quins efectes produeix al nostre planeta?

5  Al primer paràgraf, el text parla de l’Acord de París, a què es refereix?

Merlí, capítol 1 (Els peripatètics)

LINK –> http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/capitol-1-els-peripatetics/video/5549976/

1 Per què el Pol es converteix en l’alumne favorit del Merlí?

2 El Merlí intenta arreglar les coses amb el seu fill Bruno. Com?

3 Quin personatge et cau millor? explica per què.

4 El Merlí anomena la seva classe la dels peripatètics. Qui eren els peripatètics? busca informació a internet.

5 Quan Merlí es presenta el primer dia de classe, a qué anima als seus alumnes? per què penses que això és positiu?