LINK –> http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/capitol-1-els-peripatetics/video/5549976/

1 Per què el Pol es converteix en l’alumne favorit del Merlí?

2 El Merlí intenta arreglar les coses amb el seu fill Bruno. Com?

3 Quin personatge et cau millor? explica per què.

4 El Merlí anomena la seva classe la dels peripatètics. Qui eren els peripatètics? busca informació a internet.

5 Quan Merlí es presenta el primer dia de classe, a qué anima als seus alumnes? per què penses que això és positiu?