Enllaç Extern: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-maquiavel-capitol-3/video/5552854/

 

PREGUNTES:

  • Busca informació sobre Maquiavel i explica per què està relacionat amb el que fa Merlí amb l’examen de català.
  • Descriu el nou personatge que apareix: nom, com és fisicament i quina personalitat creus que té.
  • Per què creus que s’enamora el Gerard de la nova alumna?
  • Com ajuda el Merlí al Gerard per tal d’agradar a la nova alumna?
  • Explica com aconsegueix el Merlí que l’Iván parli.