Author Archives: Servei de Llengües Estrangeres

Dia d’Europa, 9 de maig!

La pau mundial només pot ser salvaguardada mitjançant esforços creadors proporcionals als perills que l’amenacen.
Amb aquesta declaració conjunta, feta el 9 de maig de 1950 a París, es volia crear una institució europea supranacional encarregada de construir accions que alliberessin Europa dels antics odis i prejudicis que havien desencadenat les dues guerres mundials. la declaració fou redactada per Jean Monnet i llegida amb comentaris propis per Robert Schuman. Des d’aleshores, el dia 9 de maig es commemora anualment la intenció de tots els pobles europeus de col·laborar en la millora comú i de participar en la construcció d’un futur compartit, on tothom hi tingui cabuda en llibertat i equitat.
[+] Més informació
[+] Declaració, text íntegre
[+] Símbols, logos i imatges oficials del 9 de maig
[+] Informació en altres llengües: Francès, Anglès, Alemany, Italià
[+] Festa infantil del Dia d’Europa, a Barcelona
[+] Material didàcticProjecte Comenius Transfronterer

El Departament d’Educació a través del Servei de Llengües de la Direcció General de Planificació i Entorn, participa a través del Programa d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) en el projecte transfronterer Comenius Regio de la Unió Europea. Aquest projecte d’associació Comenius Regio “Fem teatre per travessar fronteres” fomenta la dimensió europea de l’educació, promovent activitats de cooperació en l’àmbit del teatre. L’associació coopera amb centres educatius de secundària i altres agents del sector a Catalunya i Midi-Pyrénées, i treballa conjuntament en l’àmbit de formació teatral i promoció del festival internacional de teatre jove de Mollet del Vallès.

Trobareu informació referent al tema en aquest enllaç [+]

Edu3.cat

L’Institut Illa de Rodes celebra el dia d’Europa 2010

illaderodesSeguint la línia iniciada el curs passat l’Institut Illa de Rodes organitza diversos actes relacionats amb la temàtica d’enguany que gira al voltant de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Un d’aquest actes és el Concurs fotogràfic que podeu veure al seu bloc.

Podeu veure tots els actes organitzats per a la celebració d’aquesta jornada en aquest enllaç [+]

Europa en sis paraules

europa2.PNG

 

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea proclamada a Estrarburg el 12 de desembre de 2007, recull per primera vegada a la història d’ Europa el conjunt de drets fonamentals civils, polítics, econòmics i socials dels ciutadans i ciutadanes europeus.

La ciutadania europea comparteix uns valors que conformen la seva identitat tot respectant la diversitat de nacions, llengües i tradicions. Amb la intenció de desenvolupar una nova consciència comuna europea, el Departament d’ Educació i l’ Oficina del Parlament Europeu a Barcelona han editat un cartell desplegable, d’ Europa en sis paraules, que reprèn els sis capítols on s’ agrupen els drets: dignitat, llibertats, igualtat, solidaritat, ciutadania i justícia – i desenvolupa el contingut d’una forma atractiva i pedagògica.

El multilingüisme i el diàleg intercultural

 

La Unió Europea, amb motiu de la celebració del 2008 com Any Europeu del Diàleg Intercultural, ha presentat les conclusions de l’informe sobre la contribució del multilingüísme al diàleg intercultural. Aquest informe s’han centrat en el concepte de “llengua personal adoptiva”.

Amb aquesta proposta la Unió Europea vol animar tota la ciutadania a escollir lliurement una llengua distintiva, diferent tant de la llengua identitària com de la llengua internacional de comunicació. La llengua personal adoptiva no seria una segona llengua estrangera, sinó més aviat una segona llengua materna que seria apresa en profunditat, parlada i escrita amb freqüència, s’integraria en el trajecte escolar i universitari de tot ciutadà europeu, així com en el currículum professional de cadascú.

El seu aprenentatge aniria acompanyat d’una familiarització amb els països en els quals es parla aquesta llengua, amb la literatura, la cultura, la societat i la història vinculada a aquesta llengua i als seus parlants.

Mitjançant aquest enfoc, es vol superar l’actual rivalitat que hi ha entre l’anglès i les altres llengües que enfebleix a aquestes últimes i a més va en contra de la llengua anglesa i els seus parlants.

Adaptació de l’informe: “Un reto provechoso: Cómo la multiplicidad de lenguas podría contribuir a la consolidación de Europa”

 

El molinet europeu

EL SIGNIFICAT DELS COLORS DEL MOLINET EUROPEU

Els programes europeus d’educació que gestiona l’ Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos s’agrupen en el Programa d’aprenentatge permanent (PAP). En són cinc, cadascun d’ells associat a un color i a una etapa educativa diferent.

COMENIUS:

Programa adreçat a les necessitats de l’ensenyament i aprenentatge de totes les persones implicades, des de l’educació infantil a l’educació secundària postobligatòria.

ERASMUS:

Programa per al professorat i alumnat d’ educació superior (universitats) i formació professional de grau superior.

LEONARDO DA VINCI:

Aquest programa està orientat a la formació professional.

GRUNDTVIG:

Programa enfocat a la formació de les persones adultes.

VISITES D’ESTUDI:

Són visites que realitzen especialistes en educació i formació professional a institucions europees relacionades amb el seu treball.

Molinet en versió (PDF)