Monthly Archives: October 2009

chainstories

El projecte Chain Stories crea un entorn amigable per les llengües que permet a l’alumnat d’entre 8 i 12 anys desenvolupar la seva creativitat quan treballa la competència escrita  en llengua materna. L’alumnat escriu una part d’una història i la passa a d’altres escoles, en forma de cadena, per a ser completada.

L’objectiu de Chain Stories és el d’ encoratjar l’alumnat jove i les seves famílies a apreciar els aspectes que comparteixen les famílies de llengües europees (romàniques, germàniques, eslaves).

ESO rom

banderes-grosses-2jpg1


Aquesta pàgina permet treballar amb nombrosíssimes llengües d’arreu i, per tant, amb totes les romàniques principals incloses algunes de menors. Hi podeu trobar, entre d’altres possibilitats:

  • La història de la Torre de Babel en 100 llengües
  • Frases útils en diverses llengües
  • Els noms dels colors en diverses llengües
  • L’article 1 de la declaració dels Drets Humans en 300 llengües

Nou curs 2009-2010: Transferència Interlingüística

good-news

Iniciem un nou Grup de transferència interlingüística amb la coordinació de Vicenç Llorca, que ens acompanyarà en l’exploració de les possibilitats didàctiques en l’estudi plurilingüe de textos escrits, en la creació de materials didàctics engrescadors, i en la dinamització de projectes escolars orientats a l’impuls de les competències bàsiques comunicatives de l’alumnat de Catalunya.

Els participants en el Grup de Treball disposen del suport i l’assessorament dels diferents tècnics del Servei de Llengües.

La sessió informativa tindrà lloc el dimarts 17 de novembre a les 16 h. a la Sala de Plens del Departament d’Educació.

Aquest grup de Treball consta de 30h, de les quals 15h. són presencials i 15h. són per l’elaboració de material.