Monthly Archives: October 2011

MATERIALS DE TREBALL 2010-11

Una nova mirada

En el curs 2010-2011, el Grup de treball de Transferència Interlingüística ha treballat sota l’enfocament de les propostes de EUROMANIA, una iniciativa europea per a l’aprenentatge transversal de les llengües romàniques.

Aquests materials s’han editat finalment en català, i generen una nova expectativa per a l’ús d’estratègies plurilingües a l’aula.

La recerca ha estat una de les accions dutes a terme en els centres participants:

[+] Reflexió docent

[+] Aportacions del Grup de Treball

[+] Euromania en CATALÀ

[+] Experiències i recerca: Mary Sanchiz,